Now showing items 1-2 of 2

  • Horizontální štípačka na palivové dřevo 

    Čechman, Jan
    Cílem této práce je stručná kritická rešerše štípačů dřeva a poté vlastní návrh konstrukce štípače, který odpovídá zadaným požadavkům. Byl vytvořen CAD model a v případě potřeby došlo ke kontrole vhodnosti jednotlivých ...
  • Mobilní štípačka dřevěné kulatiny 

    Felcman, Miroslav
    Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout horizontální mobilní štípačku dřevěné kulatiny dle zadaných parametrů. Před vlastním návrhem horizontální štípačky jsou v práci rozebrány jednotlivé typy mobilních štípaček. S ...