Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Němec, Vojtěch
  Cílem této práce je analyzovat současnou finanční situaci stavební společnosti Pátek, spol. s r. o. Důraz je kladen na finanční analýzu podniku z hlediska vybraných finančních ukazatelů a jeho srovnání s vybranou konkurencí ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Martínková, Marie
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti C SYSTEM CZ, a.s. v letech 2008 - 2012 pomocí metody finanční analýzy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, v první části přináší informace o společnosti, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Straková, Lucie
  Úkolem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti xxx, a.s. v období roku 2002 až 2005 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku. Hlavním úkolem je komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti, ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Serednycká, Oksana
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti BASCOTRANS s.r.o. v letech 2010 až 2013 za pomoci vybraných metod finanční analýzy. Hlavním cílem práce je analyzovat současný finanční stav společnosti ...