Now showing items 1-1 of 1

  • Statické řešení dostavby nemocnice v Písku 

    Kukla, Radim
    V mojí diplomové práci „Statické řešení dostavby nemocnice v Písku“ se zabývám statickým řešením novostavby jedné budovy nemocnice. Statické řešení zahrnuje návrh a dimenzování železobetonové stropní konstrukce a obvodových ...