Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza beta-glukanů ve vybraných druzích hub 

    Phan, Huong Tra
    Cílem diplomové práce byla analýza obsahu -glukanů ve vybraných druzích hub, kde byla rovněž stanovena celková charakterizace složení a obsažených bioaktivních látek. V teoretické části byla vypracována stručná rešerše o ...
  • Rozpoznávání objektů v obraze na platformě Android 

    Šimon, Martin
    Práce popisuje problematiku rozpoznávání objektů v obraze ve spojení s mobilní platformou Android. Rozebírá existující metody a postupy z oboru rozpoznávání objektů stejně jako dřívější řešení podobné problematiky. Z těchto ...