Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona 

  Seman, Jan
  Diplomová práce se zaobírá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona v lokalitě obce Pozořice. V teoretické části jsou charakterizovány formy územních rozhodnutí s jejich podrobným členěním. V části ...
 • Aplikace vybraných způsobů ocenění na rodinný dům v Kamenném Újezdu 

  Vondrák, Tomáš
  Tématem diplomové práce je aplikace vybraných způsobů ocenění na vybraný rodinný dům v Kamenném Újezdu. Práce se zabývá jak teoretickým základem, ve kterém jsou popsány základní principy oceňování včetně užívané základní ...
 • Metodiky ocenění staveb dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. a č. 419/2013 Sb. 

  Frühaufová, Petra
  Diplomová práce se zabývá rozdílností v ocenění staveb podle oceňovacích vyhlášek č. 441/2013 Sb. a č. 419/2013 Sb. a vysvětlením rozdílností v ocenění na příkladu rodinného domu ve vyjmenovaných městech a obcích do 2 000 ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Veselý, Josef
  Problematika městského domu vznikajícího v blízkosti historického centra je převážně determinována kontextem, souvislostmi. (Městský) dům není možné navrhovat bez vztahu k okolním materiálovým, tvarovým, urbanistickým, ...
 • Návrhy proměn baťovské architektury čtvrti Letná ve Zlíně 

  Vaňková, Lenka
  Studium vývoje baťovského jednodomku ve čtvrti Letná. Výběr jednoho typu jednodomku - jednodomek se zádveřím a terasou. Tento typ domu se nejčastěji vyskytuje na Letné a také se nachází uprostřed stavebního vývoje jednodomku. ...
 • Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří 

  Večeřa, František
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s projekční kanceláří. Jde o novostavbu na parcele číslo 3052/58, která se nachází ve městě Bystřice nad Pernštejnem na Vysočině. Stavba je určená pro bydlení čtyřčlenné ...
 • Oceňování nemovitostí pro potřeby pojišťovnictví - RD v Brně poškozený sněhem. 

  Hájek, Jan
  Cílem diplomové práce je stanovit výši pojistného plnění za škodu na rodinném domě způsobenou nadměrným zatížením sněhem, výpočet věcné hodnoty (časové ceny) nemovité věci těsně před pojistnou událostí nákladovou metodou ...
 • Optimalizace nákladů domů pro bydlení z hlediska podlahové plochy 

  Kalábová, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na minimální přípustné podlahové plochy rodinných domů. V teoretické části se seznámíme se základními pojmy typu obytná budova, rodinný dům, podlahová plocha apod. Dále se v teoretické části ...
 • Polyfunkční dům 

  Vyhnálek, Václav
  Tématem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu s kancelářemi a tenisovým sportbarem pro podnikatelskou činnost. Projektovaný objekt by se měl nacházet v obci Jemnice v ulici ,,Budějovická“. Jedná se o čtyřpatrový ...
 • Porovnání ceny rozestavěné stavby RD v různých fázích výstavby s cenou provedených stavebních prací 

  Hanzlíček, Michael
  Cílem diplomové práce je porovnání ceny rozestavěné stavby RD v různých fázích výstavby s cenou provedených stavebních prací. Ke zjištění cen rozestavěné stavby je využito různých metod výpočtů, které jsou navzájem porovnány. ...
 • Rodinný dům 

  Vavřincová, Jana
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu. Objekt má dvě nadzemní podlaží, zastřešen plochou střechou. Součástí objektu je automobilové stání pro dvě vozidla. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z ...
 • Rodinný dům Hluchová 

  Heczko, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu v Nýdku na parcele č. 1150/4. Stavba se nachází v řídce zastavěném území. Objekt je ...
 • Rodinný dům na Myjave 

  Mizerák, Maroš
  Tématom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu v Myjave. V dome je jedna obytná miestnosť na prvom podlaží a štyri sú na druhom podlaží. Objekt je zasadený do svahového terénu. Objekt má dve nadzemné a jedno podzemné ...
 • Rodinný dům s copycentrem 

  Haltmar, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domku s prodejnou kopírovacích potřeb a copycentrem. Objekt je vystavěn v klidné části obce Štíty na Šumpersku, v k.ú. Štíty-město. Dům je ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím 

  Vyhnálek, Václav
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu s kadeřnictvím pro podnikatelskou činnost. Projektovaný objekt by se měl nacházet v obci Jemnice v ulici ,,Na Předlískách“. Jedná se o dvoupatrový dům s částečným podsklepením ...
 • Rodinný dům s lékárnou 

  Svatek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně-technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s lékárnou. Dům je situován ve Valticích ve svažitém terénu. Jedná se o objekt s dvěmi ...
 • Rodinný dům s motoservisem 

  Vlček, Jan
  Projekt zpracovává technickou dokumentaci samostatně stojícího rodinného domu s motoservisem v nově zastavovaném území. Stavba se nachází v obci Lysá nad Labem. Objekt má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený. V 1.NP je ...
 • Rodinný dům s ordinací 

  Kyceltová, Lucie
  Tématem této práce je stavební řešení novostavby domu pro bydlení ve městě Vrchlabí. K rodinnému domu je navržena také lékařská ordinace. V rodinném domě se nachází jedno nadzemní podlaží a podkroví. Půdorys objektu tvoří ...
 • Rodinný dům s projektovou kanceláří 

  Herman, Tomáš
  Zpracovaným tématem bakalářské práce je rodinný dům s projektovou kanceláří. Objekt je tvaru L, na čtvercové parcele je orientován vstupem rodinného domu na východ, vstupem projektové kanceláře na sever. Objekt má dvě ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Románek, Michal
  Hlavním cílem práce je zhotovení projektu pro provedení stavby podle technických norem, zákonů, technických předpisů pro provedení stavby. Předmětem projektu je novostavba rodinného domu s provozovnou. Obytná část domu je ...