Now showing items 1-1 of 1

  • TITANIUM - technologická etapa hrubé horní stavby 

    Ševčík, Jan
    Předmětem této bakalářské práce je řešení železobetonové monolitické části hrubé horní stavby a to především návrh technologického postupu pro realizaci nosné konstrukce budovy. V technologických předpisech bude zpracován ...