Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizované testování webových aplikací 

    Běloch, Tomáš
    Tato práce se zabývá automatizací v procesu testování webových aplikací. Teoretická část je zaměřena na zajišťování kvality softwarových produktů a služeb. V práci je dále rozebrána problematika automatizace dílčích druhů ...
  • Rozšíření projektu Jenkins o dynamické workflow 

    Sviták, Jiří
    Cílem diplomové práce bylo implementovat zásuvný modul pro Jenkins, který umožní řízení spouštění Jenkins úloh pomocí podnikových procesů. Pro podnikové procesy byl použit projekt jBPM 5, který je založen na standardu ...