Now showing items 1-11 of 11

 • Motivace a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Kotrle, Veronika
  Cílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat proces motivace a odměňování ve společnosti Siemens, s.r.o., odštěpném závodě Elektromotory Mohelnice. V teoretické části jsou popsány základní pojmy dané problematiky. Praktická ...
 • Návrh efektivního motivačního programu ve společnosti MEGATECH INDUSTRIES s.r.o. 

  Brabcová, Alena
  Předmětem diplomové práce je navržení motivačního programu pro vybranou společnost. V práci jsou nejprve popsány teoretické poznatky týkající se této problematiky, které byly zpracovány na základě odborné literatury. ...
 • Návrh na změnu systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Malošková, Martina
  Předmětem diplomové práce je hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců v konkrétní firmě. Aby byli pracovníci správně motivováni, musí být systém hodnocení a odměňování spravedlivý a pro zaměstnance srozumitelný. Cílem ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu ve vybrané společnosti 

  Holoubková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodných změn konceptu motivačního systému v konkrétní společnosti. Změny budou navrženy na základě teoretických východisek a analýzy současného stavu ve společnosti. Navržená řešení budou ...
 • Návrh změn motivačního sytému ve vybraném podniku 

  Farkasová, Helena
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh motivačního systému ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popsány teoretická východiska týkající se řízení lidských zdrojů a motivace zaměstnanců. V praktické části bude ...
 • Návrh změny systému odměňování ve společnosti LIKO SÁDEK s.r.o. 

  Doležal, Petr
  Bakalářská práce pojednává o změně systému hodnocení a odměňování v podniku za účelem zvýšení produktivity práce a motivace zaměstnanců k pracovní činnosti. První část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů odměňování, ...
 • Problematika systému odměňování ve společnosti LDM, spol. s r.o. 

  Dolečková, Iva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému odměňování v konkrétním podniku. Systém odměňování je velice důležitou součástí řízení celého podniku. Slouží jako účinný nástroj pro růst produktivity a k udržení dobrých ...
 • Problematika systému odměňování zaměstnanců společnosti ČAD Blansko a. s. 

  Kolářová, Kamila
  Bakalářská práce pojednává o problematice systému odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku. Předmětem práce je analýza součastného systému odměňování a pracovní motivace zaměstnanců v podniku ČAD Blansko a. s. První ...
 • Systém hodnocení pracovníků ve firmě ŠIMEK 96, spol. s r.o. 

  Novotný, Svatopluk
  Diplomová práce „Systém hodnocení pracovníků ve firmě ŠIMEK 96, spol. s r.o.“ se zabývá návrhem hodnocení pracovníků včetně vazby na odměňování a rozvoj pracovníků. Teoretická část práce obsahuje souhrn poznatků o hodnocení ...
 • Systém motivace a odměňování ve vybrané společnosti 

  Schafferová, Martina
  Diplomová práce se zabývá pracovní motivací, hodnocením a odměňováním zaměstnanců firmy Macek a syn s.r.o. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů týkajících se teorie motivace, hodnocení pracovníků a ...
 • Výběr zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Kovácsová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá výběrem zaměstnanců ve vybraném podniku. V teoretické části jsou vysvětleny metody získávání pracovníků a základní pojmy spojené s touto problematikou. Praktická část obsahuje popis společnosti, ...