Now showing items 1-15 of 15

 • Bytový dům 

  Kubů, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh bytového domu ve městě Humpolec v kraji Vysočina. Objekt je řešen jako samostatně stojící se třemi nadzemními podlažími a plným podsklepením. V objektu se nachází 6 samostatných bytových ...
 • Bytový dům Lnářská 

  Panský, Ondřej
  Bakalářská práce řeší projekt bytového domu a parkovacích stání na parcele č. 426/13 v katastrálním území Humpolec. Objekt má jedenáct bytových jednotek ve třech nadzemních podlažích a suterén pro technickou a občanskou ...
 • Bytový dům v Humpolci 

  Dědic, Vojtěch
  Diplomová práce „BYTOVÝ DŮM V HUMPOLCI“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Jedná se o objekt bytového domu s provozovnou, který se situován do centra města Humpolec. Budova je nepodsklepená a má čtyři nadzemní ...
 • Bytový dům v Humpolci 

  Novák, Tomáš
  Bakalářská práce řeší návrh bytového domu s prodejnou kol ve městě Humpolec. Práce obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, posouzení z hlediska stavební fyziky a požární ochrany staveb. Objekt je rozdělen do ...
 • Cinema point 

  Hrůza, Jiří
  Diplomová práce řeší návrh kina s kavárnou na území města Humpolec v kraji Vysočina. Obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, posouzení z hlediska požární bezpečnosti a z hlediska stavební fyziky. Dále návrh ...
 • Dálnice Humpolec - Pelhřimov 

  Marek, Miroslav
  Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie zabývající se novou, respektive modernizovanou trasou mezi městy Pelhřimov a Humpolec. Obě tato města se nachází v okrese Pelhřimov, v Kraji Vysočina. Trasa je řešena ve třech ...
 • Kongresové centrum Humpolec 

  Šrůta, Otto
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním kongresového centra. Navrhovaný dům se nachází u horního náměstí města Humpolec v lokalitě určené pro výstavbu občanské vybavenosti. Objekt se skládá z podzemní podlaží, kde ...
 • Mateřská školka 

  Kubů, Michal
  Cílem této diplomové práce je návrh mateřské školky ve městě Humpolec v kraji Vysočina. Objekt je řešen jako samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V objektu se nachází čtyři třídy ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Humpolec 

  Turoň, Martin
  Téma bakalářské práce se zabývá zvýšením traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Humpolec. Zvýšení rychlosti je navrhováno při zachování stávajících geometrických parametrů koleje, které splňují mezní hodnoty normy ČSN ...
 • Plavecký areál v Humpolci 

  Kubíčková, Žaneta
  Diplomová práce řeší plavecký areál situovaný na území kraje Vysočina v obci Humpolec a obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby, požárně-bezpečnostní řešení, řešení objektu z hlediska stavební fyziky, statické ...
 • Polyfunkční dům 

  Melenovský, Jan
  Diplomová práce je zpracována na téma Polyfunkční dům. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího bytového domu s pizzerií ve městě Humpolec v ulici Hradská. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený dům disponující ...
 • Rodinný dům s květinářstvím v Humpolci 

  Kubíčková, Žaneta
  Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou (květinářstvím) a obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění stavby. Navržený objekt je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec. Rodinný dům je ...
 • Rodinný dům se zubní ordinací v Humpolci 

  Hrůza, Jiří
  Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou, kterou tvoří zubní ordinace a obsahuje dokumentaci pro provádění stavby. Navržený objekt je umístěn na území kraje Vysočina ve městě Humpolec. Objekt je ...
 • Rodinný dům v Humpolci 

  Vacková, Michaela
  Předmětem bakalářská práce je návrh rodinného domu vypracovaný v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby. Navrhovaný objekt je umístěn na vybrané parcele na území kraje Vysočina ve městě Humpolec. Rodinný dům ...
 • Studie okružní křižovatky Pražská × Okružní × Zahradní v Humpolci 

  Zítka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce stávající průsečné křižovatky ve městě Humpolec. Návrh vychází z dopravního průzkumu a obecných požadavků na projektování okružních křižovatek.