Now showing items 1-1 of 1

  • Vysoce náročné aplikace na svazku karet Intel Xeon Phi 

    Kačurik, Tomáš
    Táto práca sa zaoberá implementáciou a optimalizáciou vysoko náročných aplikácií na zväzku Intel Xeon Phi koprocesorov. Na dvoch prístupoch k riešeniu N-Body problému boli demonštrované možnosti behu programov na zväzku ...