Now showing items 1-2 of 2

  • Lineární jednotka s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

    Hrbáček, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem lineární jednotky s hydraulickým pohonem pro roboty s paralelní kinematickou strukturou, který není pro tyto typy robotů standardně pouţíván. Rešeršní část se zabývá moderními aplikacemi ...
  • Nová koncepce hydraulického pohonu CPB 

    Bártek, Petr
    Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu nové koncepce hydraulického pohonu paketovacího lisu CPB 100 v souladu s moderními trendy v oboru hydrauliky a tvářecích strojů pro zpracování šrotu. Na základě předem ...