Now showing items 1-3 of 3

 • Lineární jednotka s hydraulickým pohonem pro robot s paralelní kinematickou strukturou 

  Hrbáček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem lineární jednotky s hydraulickým pohonem pro roboty s paralelní kinematickou strukturou, který není pro tyto typy robotů standardně pouţíván. Rešeršní část se zabývá moderními aplikacemi ...
 • Nová koncepce hydraulického pohonu CPB 

  Bártek, Petr
  Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu nové koncepce hydraulického pohonu paketovacího lisu CPB 100 v souladu s moderními trendy v oboru hydrauliky a tvářecích strojů pro zpracování šrotu. Na základě předem ...
 • Rekonstrukce pohonu otáčení kočky 

  Banaś, Jiří
  Tato diplomová práce se v první fázi zabývá návrhem alternativního pohonu otoče jeřábové kočky 12,5 tunového portálového jeřábu. V druhé fázi jsou pomocí metody konečných prvků (MKP) zkoumány příčiny, které v minulosti ...