Now showing items 1-7 of 7

 • Bilanční politika účetních jednotek sestavujících účetní závěrku dle IFRS 

  Čontošová, Katarína
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom opatrení na zamedzenie účtovných podvodov pre jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa IFRS. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je popísaná teória tvorby medzinárodnej ...
 • Návrh a analýza systémů pokročilého zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Komínek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a analýzou systémů pro zabezpečení a střežení objektů a prostor (SZSOP) obsahujících pokročilé prvky. Součástí návrhu je elektronický zabezpečovací (EZS), přístupový (ACS), ...
 • Systém EZS realizovaný prvky inteligentní elektroinstalace 

  de Groot, Štefan
  Práca pojednáva o technických a legislatívnych možnostiach realizácie elektrického zabezpečovacieho systému prvkami inteligentnej elektroinštalácie. V práci sú popísané bežné spôsoby zapojenia detektorov do systému, ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektu využívající FITkit 

  Macek, Miroslav
  První část této práce popisuje principy detektorů a jiných prvků užitých v elektronických zabezpečovacích systémech. Dále je uveden obecný návrh vlastního EZS, následovaný detailním návrhem a popisem jeho hardware. Závěr ...
 • Virtuální ústředna EZS 

  Drzsík, Dávid
  Táto bakalárska práca popisuje možnosti integrovania zabezpečovacieho systému do inteligentných rozvodov budov. Na prezentáciu fungovania inteligentnej elektroinštalácie slúži demonštračný panel s riadiacou jednotkou PLC ...
 • Výukový software pro návrh a analýzu poplachových zabezpečovacích systémů 

  Müller, Vlastimil
  Poplachové zabezpečovací systémy (PZS) jsou nedílnou součástí našeho pracovního i osobního života, kdy pomáhají jak s ochranou důležitých pracovních dat tak třeba vlastního majetku. Tato práce se zabývá teorií návrhu a ...
 • Zabezpečovací systém RD - logika stavového automatu 

  Hubený, Marek
  Obsahem této práce je seznámení se s požadavky na zabezpečovací systémy, běžnými režimy a logikou reakcí na aktivaci různých vstupů. Byli navrženy konečné stavové automaty pro funkci elektronického zabezpečovacího systému ...