Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza výkonnosti procesorů IBM POWER8 

  Jelen, Jakub
  Práce se zabývá systémem IBM Power8 v porovnání s dnes běžně používanými řešeními s procesory Intel Xeon. Výkonnost je vyhodnocována nejen na úrovni celého systému, ale také na úrovni jednotlivých vláken a jader a paměti. ...
 • Aplikace na alokaci projektových manažérů 

  Slavoš, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a vytvorením aplikácie na mieru pre alokáciu projektových manažérov vo firme IBM Global Services Delivery Center Czech Republic. V prvej časti práce je popísaná teória dôležitá na ...
 • Efektivní integrace zaměstnanců v multikulturní firmě 

  Macek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá otázkou integrace zaměstnanců v multikulturním prostředí. Vymezuje následující pojmy související s tématem: kultura, podniková kultura, pracovní skupina, interkulturní komunikace a interkulturní ...
 • Nástroj pro kolaborativní podporu předprojektové fáze projektů 

  Žák, Michal
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem a realizací aplikace pro správu projektových příležitostí pro konkrétní potřeby společnosti IBM Česká republika. Zde jsou představeny základní metody a přístupy především k časovému ...
 • Návrh a realizace systému zpracování dat z environmentálních čidel v prostředí IoT 

  Maraczek, Patrik
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací měřící stanice, která zpracovává data ze senzorů environmentálních veličin v prostředí IoT. Práce zahrnuje rešerši senzorů, cloudových služeb pro IoT, mikrokontrolerů a ...
 • Návrh systému pro zpracování dat hodnocení zaměstnanců 

  Boštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro hromadné zpracovávání dat hodnocení zaměstnanců ve firmě IBM Global Services Delivery Center Czech Republic. Vstupní data jsou poskytována zaměstnanci oddělení ve formě ...
 • Statistický modul k pracovní databázi TIVOLE 

  Ježek, Jan
  Předkládaná diplomová práce je vytvořena pro potřeby společnosti IBM konkrétně pro pobočku IBM IDC Czech Republic, s.r.o. Práce se zabývá vývojem statistického modulu pro pracovní databázi TIVOLE za použití programu Lotus ...
 • Zpracování přirozeného jazyka: analýza mluveného jazyka studentů oboru informační technologie 

  Stanković, Aleksandar
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nových technologií umělé inteligence při zpracování přirozeného jazyka. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část přistupuje k problému rozdělením ...