Now showing items 1-20 of 46

 • Algal Biomass Analysis by Laser-Based Analytical Techniques - A Review 

  Pořízka, Pavel; Prochazková, Petra; Prochazka, David; Sládková, Lucia; Novotný, Jan; Petrilak, Michal; Brada, Michal; Samek, Ota; Pilát, Zdeněk; Zemánek, Pavel; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Novotný, Karel; Kaiser, Jozef (MDPI AG, 2014-09-23)
  Algal biomass that is represented mainly by commercially grown algal strains has recently found many potential applications in various fields of interest. Its utilization has been found advantageous in the fields of ...
 • Analýza sladké papriky různého geografického původu 

  Fiala, Petr
  Diplomová práce se zabývá stanovením základních nutričních parametrů 26 vzorků mleté papriky z několika států a vyhodnocuje vliv geografického původu na chemické složení mleté papriky. Celkový počet 19 nutričních parametrů ...
 • Analýza vybraných odrůd českého česneku 

  Fähnrichová, Nikola
  Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu vybraných odrůd českého česneku a pro porovnání i dvou odrůd ze zahraničí. Pro určení obsahu hlavního aromatického prekurzoru alliinu a sacharidů byla použita vysokoúčinná ...
 • Analýza vybraných prvků v mléce technikou ICP-OES 

  Sekaninová, Renáta
  Tato diplomová práce se zabývá elementární analýzou mléka. V teoretické části je popsána obecná charakteristika mléka, terminologie se základní legislativou a klasifikace mléka. Velká část je věnována chemickému složení, ...
 • Analýza výčepního piva pomocí HPLC-ELSD a IC 

  Vanduchová, Petra
  V této bakalářské práci je diskutován proces výroby piva a jeho složení. Experimentální část se zabývá analýzou polyfenolických sloučenin a sacharidy metodou HPLC, analýzou organických kyselin metodou IC a elementární ...
 • Analýza vzorků cibule a česneku různého geografického původu 

  Korček, Jakub
  Predložená diplomová práca sa zaoberala analýzou vzoriek cibule a cesnaku a snažila sa nájsť korelácie medzi chemickým zložením a krajinou pôvodu. Sledovaných bolo dvanásť parametrov: obsah sušiny, hrubej bielkoviny, ...
 • Charakteristika různých odrůd muďoulu trojlaločného (Asimina triloba) 

  Maradová, Terezie
  Tato práce se zabývá charakteristikou a následným porovnáním nutriční hodnoty plodů tří odrůd muďoulu trojlaločného, málo známého ovoce pocházejícího z východních států USA. Analyzované odrůdy jsou PA Golden, NC-1 a Rebecca’s ...
 • Charakterizace huminových látek izolovaných z vermikompostovaného přírodního odpadu 

  Marková, Kamila
  Předložená práce se zabývá studiem huminových látek (HL) izolovaných z vermikompostovaného přírodního odpadu pomocí spektrometrických metod. Hlavním cílem bakalářské práce je studium fyzikálně-chemických vlastností huminových ...
 • Chemická a senzorická charakterizace ciderů vyrobených z odrůd jablek charakteristických pro ČR 

  Strapcová, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá skúmaním vybraných chemických a senzorických charakteristík ciderov, ktoré boli vyrobené zo štyroch vybraných odrôd jabĺk. V teoretickej časti je popísané chemické zloženie jabĺk, cideru, ...
 • Chemická charakterizace vín z vybraných PIWI odrůd 

  Michálková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá chemickou charakterizací vín z vybraných PIWI odrůd. V teoretické části je popsán obecný původ a důvod šlechtění PIWI odrůd, bližší charakterizace vybraných tří PIWI odrůd, Johaniteru, Hibernalu ...
 • Elementární analýza různých odrůd angreštu 

  Nývltová, Barbora
  Tato bakalářská práce popisuje a zkoumá prvkovou analýzu několika nových odrůd červeného a zeleného angreštu. Teoretická část se zabývá popisem historie, taxonomií, pěstováním a také biologickými znaky angreštu. V další ...
 • Elementární analýza různých odrůd černého bezu 

  Ješková, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá elementární analýzou různých odrůd černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je uvedena botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho rozšíření a místa výskytu, možnosti sběru ...
 • Elementární analýza různých odrůd rybízu 

  Kovaříková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá prvkovou analýzou různých odrůd rybízu, a to červeného (Ribes rubrum), bílého (Ribes vulgare) a černého (Ribes nigrum). V teoretické části je uveden botanický popis každé odrůdy tohoto ...
 • Elementární analýza sýrů s bílou plísní na povrchu 

  Pavlechová, Alžbeta
  Táto diplomová práca sa zaoberá elementárnou analýzou syrov s bielou plesňou na povrchu. V teoretickej časti je popísaná obecná charakteristika syra, klasifikácia syrov, ich nutričné aspekty a charakteristika syrov s bielou ...
 • Fyzikální hydrogely na bázi biopolymerů a tenzidů 

  Velcer, Tomáš
  Tato dizertační práce zkoumá vlastnosti a chování fázově separovaných hydrogelů. Ty mohou být připraveny interakcí polyelektrolytů s opačně nabitými tenzidy. Pro tuto roli byli vybráni záporně nabitý polysacharid hyaluronan ...
 • Koncentrace vybraných kovů v tradičních a bylinných čajích 

  Brlíková, Eliška
  Tato práce se zabývala stanovením koncentrací vybraných kovů v sypaných zelených, černých a bylinných čajů zakoupených v České republice a mimo ni. Všechny vzorky byly analyzovány pomocí metody ICP-OES. Většina kovů nebyla ...
 • Monitoring vybraných kovů v komerčních biovínech 

  Bortlová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá monitoringem vybraných kovů v komerčních biovínech. Cílem práce bylo porovnat prvkové složení biovín s víny, které pocházejí z ostatních agrotechnických produkčních systémů. Pro účely prvkové ...
 • Možnosti stanovení germania v potravinách 

  Musilová, Petra
  Bakalářská práce pojednává o chemických, fyzikálních a léčebných vlastnostech germania. Jsou zde také popsány vhodné analytické metody pro stanovení germania.
 • Nutriční složení různých druhů mléka 

  Viznerová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce bylo porovnání vybraných metod úpravy mléka pro prvkovou analýzu technikou ICP-OES. Pro validaci metody byl použit certifikovaný referenční materiál ERM®-BD150, který byl upravován pomocí ...
 • Porovnání metod úpravy vzorků pro stanovení makroprvků v mléce technikou ICP-OES 

  Křikala, Jakub; Diviš, Pavel; Pořízka, Jaromír (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020-05-25)
  Cílem této metodologické studie bylo porovnat několik běžně používaných metod, jako je příprava disperze, solubilizace za použití činidel, mineralizace na mokré či suché cestě a mikrovlnná digesce pro úpravu vzorku před ...