Now showing items 1-8 of 8

 • Development of Cyber-physical security testbedbased on IEC61850 architecture 

  Blažek, Petr; Fujdiak, Radek; Mlýnek, Petr; Mišurec, Jiří (Kaunas University of Technology, 2019-06-10)
  The paper focuses on security in industrial control systems. Numerous protocols and their incompatibility are undermining the security design. Also, the IEC 61850 standard focuses on these issues; in detail, it deals with ...
 • Increasing Visibility of IEC 104 Communication in the Smart Grid 

  Matoušek, Petr; Ryšavý, Ondřej; Grégr, Matěj (BCS Learning and Development Ltd., 2019-06-25)
  Energy systems like smart grids are part of critical infrastructure and their interruption or blackout may have fatal consequences on energy production, distribution, and eventually the life of individual people. In order ...
 • Kybernetické prostředí pro systémy typu ICS/SCADA 

  Váňa, Martin
  Tato práce se věnuje problematice kybernetického prostředí pro systémy typu ICS/SCADA. První, kratší část je zaměřena na obecné představení ICS/SCADA systémů a~jejich fungování. Je zde rozebrán jejich komunikační model a ...
 • Návrh infrastruktury ICS pro průmyslový podnik 

  Sidor, Peter
  Táto práca sa zaoberá problematikou priemyselnej komunikácie, ktorú je nutné brať do úvahy pred konečným návrhom priemyselnej infraštruktúry a celkovému návrhu sieťovej infraštruktúry pre konkrétny objekt. V prvej časti ...
 • Návrh monitoringu kritické komunikační infrastruktury pro energetickou společnost 

  Ševčík, Michal
  Diplomová práce se zabývá monitoringem kritické infrastruktury, kritické informační infrastruktury a mapovaním sítě v energetice. Cílem je vytvořit analytické prostředí pro zpracování logů dané sítě, zmapovat nejkritičtější ...
 • Návrh na zavedení průmyslového řešení ISMS ve výrobní společnosti 

  Kulhánek, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá zavedením průmyslového řešení ISMS ve výrobní společnosti. Teoretická část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti bezpečnosti informací a průmyslové bezpečnosti. V další části je provedena ...
 • Návrh řízení informační bezpečnosti v průmyslovém prostředí 

  Kadlec, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem řízení informační bezpečnosti v průmyslovém prostředí. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska z oblasti bezpečnosti informací. Následuje analýza výchozího stavu a je provedena ...
 • Vhodná strategie pro detekci bezpečnostních incidentů v průmyslových sítích 

  Kuchař, Karel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku průmyslových sítí a poskytované bezpečnosti průmyslových protokolů. Cílem této práce je vytvořit specifické metody pro detekci bezpečnostních incidentů. Práce je nejvíce ...