Now showing items 1-10 of 10

 • Identity and access management ve společnosti a návrh na jeho zlepšení 

  Valtr, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice správy a řízení identit a přístupů ve společnosti. Jejím cílem je navrhnout možná řešení, která přispějí ke zlepšení celkového identity managementu firmy nebo jeho dílčím ...
 • Implementace nařízení GDPR na informační systém KolejNet 

  Krýzová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu bezpečnosti ochrany osobních údajů v informačním systému kolejní sítě VUT - KolejNet. Dále je část této práce věnována implementaci nařízení GDPR a bezpečnostních opatření ...
 • Management informační bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení 

  Hajný, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na nasazování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) do zdravotnických organizací. Specifikuje, co všechno je potřeba zahrnout do tohoto procesu a na co při něm nezapomenout. Obsahuje analýzu ...
 • Nasazení kontextového DLP systému v rámci zavádění ISMS 

  Imrich, Martin
  Diplomová práce se zabývá nasazením DLP systému do vybrané společnosti. Práce obsahuje analýzu současné situace společnosti a na základě zjištění poskytuje rozhodnutí pro výběr nejvhodnějšího DLP řešení. Nakonec popisuje ...
 • Návrh doporučených postupů pro zajištění informační bezpečnosti v malých zdravotnických zařízeních 

  Fábryová, Bianka
  Cieľom tejto práce je návrh odporúčaných postupov informačnej bezpečnosti so zameraním na malé zdravotnícke zariadenia a ochranu dát pacientov. Úvodná časť práce sa sústredí na zhrnutie teoretických východísk z oblasti ...
 • Návrh systému správy identit ve firmě 

  Nop, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je navrhnout novou podobu systému správy identit ve firmě. V úvodní části se práce zabývá teoretickými poznatky z oblasti správy identit, od základních pojmů a definic po podrobný popis ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marek, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému společnosti Allrisk, s.r.o. a návrh změn. Teoretická část práce je věnována úvodu do problematiky informačních systémů a vysvětlení jednotlivých metod použitých ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Patáčik, Andrej
  V tejto diplomovej práci som sa zameral na posúdenie informačného systému Metrik pre spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o., konkrétne pre oddelenie Global Evaluation Púchov na Slovensku. Návrhy riešení vychádzajú ...
 • Zavedení ISMS do podniku podporujícího kritickou infrastrukturu 

  Šebrle, Petr
  Obsahem této závěrečné práce je návrh zavedení managementu informační bezpečnosti ve středně velkém podniku podporujícím kritickou infrastrukturu. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky z této oblasti. Praktická ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku se zaměřením na ICT infrastrukturu 

  Kosek, Jindřich
  Diplomová práce je zaměřena na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací do malého podniku a aplikuje teoretické poznatky na reálnou situaci ve výrobní společnosti. V první řadě je provedena analýza současného ...