Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace senzorů a digitalizace podle IEC 61850 v sítích a rozvodnách vysokého napětí 

  Štefanka, Martin
  Vzduchem izolované vysokonapěťové rozváděče jsou nedílnou součástí energetického distribučního řetězce a to jak v průmyslovém, tak ve veřejném sektoru. Hlavní funkcí rozváděče je ochrana pracovního personálu, rozpojování ...
 • Automatizace rozvodny VN s využitím řídicího systému COM600 a standardu IEC61850 

  Havelka, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou standardu IEC 61850 zvláště jeho kapitolou IEC 61850- 9-2 LE. Kapitola IEC 61850-9-2 LE je spíše známá jako komunikace Process bus. V práci jsou popsány rozšiřující nástroje použité ...
 • Detekce anomálií v provozu IEC 61850 

  Pešková, Daniela
  Táto práca sa zaoberá detekciou anomálií v priemyslovej komunikácii IEC 61850. Práca skúma použitie rôznych štatistických metód a pravdepodobnostných automatov na vytvorenie profilu komunikácie v sieti a jej presnosť pri ...
 • Development of Cyber-physical security testbedbased on IEC61850 architecture 

  Blažek, Petr; Fujdiak, Radek; Mlýnek, Petr; Mišurec, Jiří (Kaunas University of Technology, 2019-06-10)
  The paper focuses on security in industrial control systems. Numerous protocols and their incompatibility are undermining the security design. Also, the IEC 61850 standard focuses on these issues; in detail, it deals with ...
 • Generátor útoků na SCADA protokoly 

  Hudec, Jan
  Cílem bakalářské práce je realizace generátoru útoků na protokol IEC 61850 s využitím knihovny libpcap. Součástí řešení je také simulace zařízení vyskytujících se ve SCADA systémech. Teoretická část přibližuje strukturu ...
 • Generátor útoků na SCADA protokoly 

  Hudec, Jan
  Cílem bakalářské práce je realizace generátoru útoků na protokol IEC 61850 s využitím knihovny libpcap. Součástí řešení je také simulace zařízení vyskytujících se ve SCADA systémech. Teoretická část přibližuje strukturu ...
 • Identifikace dostupnosti zařízení v technologických sítích 

  Vodehnal, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá monitoringem síťovích prvků technologických síti a systémů distribuční soustavy. Jsou zde uvedeny důvody, proč a jaké hodnoty chceme monitorovat. Následně jsou vybrány tři monitorovací systémy, ...
 • Kybernetické prostředí pro systémy typu ICS/SCADA 

  Váňa, Martin
  Tato práce se věnuje problematice kybernetického prostředí pro systémy typu ICS/SCADA. První, kratší část je zaměřena na obecné představení ICS/SCADA systémů a~jejich fungování. Je zde rozebrán jejich komunikační model a ...
 • Management polygonu energetické přenosové soustavy 

  Bohačík, Antonín
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření ovládacího rozhraní pro polygon simulující datovou část rozvodné sítě České republiky, kde je komunikace mezi jednotlivými rozvodnami realizována protokolem IEC 60870-5-104. Teoretická ...
 • Model elektrické stanice s komunikačním protokolem IEC 61850 

  Stodůlka, Ivo
  Množství předávaných informací v systémech automatizace rozvoden exponenciálně vzrostl s nástupem moderních digitálních ochranných a řídicích zařízení. Tyto systémy byly většinou založeny na principech definovanými samotnými ...
 • Návrh komunikační struktury terminálu chránění a rozšiřujících periférií v řídicím systému 

  Havelka, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou řídicího systému COM600 společnosti ABB, všeobecným popisem řídicího systému COM600 a základními nástroji obsaženy v tomto řídicím systému. Hlavním úkolem práce je návrh vlastní ...
 • Otestovaní komunikace po IEC61850 s využitím GOOSE mezi ABB a Siemens ochranou 

  Vavreczky, Gábor
  Hlavním úkolem této diplomové práce je seznámit se s možnostmi spolupráce IED od společností ABB a Siemens podle IEC61850. Cílem práce je vytvoření a otestování pracovního postupu, po kterém ochrany od ABB a Siemens budou ...
 • Ovladače do PLC TC700/Foxtrot pro ochrany REF630/REF615 

  Till, Přemysl
  Práce se zabývá komunikací v průmyslových systémech, konkrétně standardem IEC 61850. Teoretická část obsahuje rešerši informačních zdrojů zabývajících se IEC 61850 a stručné shrnutí datového modelu a modelu vertikální ...
 • Popis a testování komunikačních protokolů normy IEC 60870-5-103 a 60870-5-104 

  Pekárek, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na testování komunikačních protokolů IEC 60870-5-103 a IEC 60870-5-104. Teoretická část práce detailně popisuje základní principy, služby a možnosti obou komunikačních protokolů. Praktická ...
 • Projekt komunikace distančních ochran 7SA 610 pro chránění přenosového vedení 

  Bartko, Jan
  Tato práce v úvodní části popisuje strukturu a funkce distanční ochrany Siemens Siprotec 7SA610 a předkládá základní teoretické poznatky o komunikačním standardu IEC 61850. Dále se práce zaměřuje na konfiguraci topologie ...
 • Převod standardu IEC 61850 na komunikační protokol ModBus 

  Šikula, Jiří
  Předkládaná práce se zabývá popisem komunikačního protokolu ModBus používaného v dřívějších i nynějších rozvodnách vysokého napětí. Dále popisem IEC 61850, který standardizovala komunikační protokol pro většinu výrobců ...
 • Simulace komunikační části moderních průmyslových sítí 

  Beneš, Pavel
  Tato práce je zaměřená na simulaci protokolů z normy IEC 61850 v simulačním nástroji OMNeT++. Teoretická část práce se zabývá popisem oblasti operačních technologií, dispečerského řízení a sběru dat a protokoly Tase-2/ICCP, ...
 • Simulátor IED s podporou komunikace GOOSE 

  Ládr, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření simulátoru IED pracujícího jako publisher protokolu IEC 61850-GOOSE. Pro dosažení tohoto cíle byla použita knihovna libIEC61850. V rámci práce bylo naimplementován emulátor zařízení ...
 • Simulátor průmyslové komunikace standardu IEC 61850 

  Srp, Jakub
  Práce se zabývá komunikačními protokoly podle standardu IEC 61850. Konkrétně se jedná o protokoly SMV (Sampled Measured Values), GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) a MMS (Manufacturing Message Specification) ...
 • Testování bezpečnosti průmyslových protokolů 

  Priščák, Jaroslav
  Táto bakalárska práca je zameraná na overenie bezpečnosti vybraných protokolov používaných v ICS/SCADA systémoch. V teoretickej časti vysvetľuje základné princípy rozdelenia a riadenia SCADA systémov. Následne ich komunikáciu ...