Now showing items 1-2 of 2

  • Testování komunikace ochran podle IEC 61850 

    Bolgár, Robert
    Cieľom práce je praktické použitie normy IEC 61850, ktorá sa zaoberá komunikáciou zariadení v rozvodni ale aj mimo ňu. Hlavná myšlienka je v návrhu modelu, ktorý bude slúžiť pre testovanie komunikácie medzi ochranami za ...
  • Testování komunikace ochran podle IEC 61850 

    Uchytil, Tomáš
    V práci je vytvořený přehled o novém souboru norem IEC 61850. Jsou zde stručně popsány jednotlivé části normy. Větší prostor je věnován rozboru komunikace v rozvodnách a vlastnostem vysílaných horizontálních zpráv GOOSE. ...