Now showing items 1-10 of 10

 • Automatické testování 10GbE zařízení 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá návrhem modelu pro funkční verifikaci a návrhem syntetizovatelného testru 10Gb Ethernet zařízení, které používají XGMII rozhraní. Pro popis modelu je použit programovací jazyk VHDL. Práce zahrnuje ...
 • Ethernet pro metalické kabely 

  Víteček, Aleš
  Bakalářská práce „Ethernet pro metalické kabely“ se zabývá rozborem technologie Ethernet, nejvyužívanější technologie pro chod počítačových sítí. Konkrétně je zaměřena na chod po metalickém vedení. Cílem práce je popis ...
 • Moderní trendy v zabezpečení Wi-Fi sítí standardu IEEE 802.11 

  Lieskovan, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku bezdrátových sítí Wi-Fi. V práci jsou popsány jednotlivé principy šifrování WEP, WPA a WPA2. Nejprve je rozebrán způsob zabezpečení WEP, který již dnes nevyhovuje bezpečnostním požadavkům, ...
 • Návrh vybrané části standardu IEEE 802.1Q 

  Kliment, Filip
  Táto práca sa zaoberá sieťovými podštandardmi z kategórie TSN (IEEE 802.1Q), ktoré riešia prioritizáciu sieťovej prevádzku v TSN sieťach. Medzi tieto podštandardy patria 802.1QBV a 802.1QBU, ktoré boli detailnejšie popísané ...
 • Návrh vybrané části standardu IEEE 802.1Q 

  Kliment, Filip
  Táto práca sa zaoberá sieťovými podštandardmi z kategórie TSN (IEEE 802.1Q), ktoré riešia prioritizáciu sieťovej prevádzku v TSN sieťach. Medzi tieto podštandardy patria 802.1QBV a 802.1QBU, ktoré boli detailnejšie popísané ...
 • Principy zabezpečení bezdrátových standardů 

  Vokál, Martin
  Počítačové sítě jsou v rámci organizace IEEE normalizovány výborem 802, jehož součástí je v současnosti šest pracovních skupin vyvíjejících specifikace pro bezdrátové komunikace. Těmi jsou IEEE 802.11 pro bezdrátové lokální ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Hrůza, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem bezdrátové sítě. V první části teoreticky popisuje technologie, které se používají pro stavbu bezdrátových sítí a následně je prakticky aplikuje při realizace bezdrátové sítě pro společnost ...
 • Testovací modul pro vybranou část standardu IEEE 802.1Q 

  Avramović, Nikola
  Tato práce se zabývá analyzováním IEEE 802.1Q standardu TSN skupiny a návrhem testovacího modulu. Testovací modul je napsán v jazyku VHDL a je možné jej implementovat do Intel Stratix® V GX FPGA (5SGXEA7N2F45C2) vývojové ...
 • Využití senzorových bezdrátových sítí pro monitorování životního prostředí 

  Mizera, Josef
  Práce je zaměřena na využití bezdrátových senzorových sítí pro monitorování životního prostředí. Bezdrátové senzorové sítě se k těmto účelům v dnešní době využívají čím dál více. Tato technologie má velké výhody proti ...
 • Výuková pomůcka demonstrující principy WiMAX sítí 

  Bláha, Dominik
  Tato bakalářská práce přibližuje základní principy technologie WiMAX a tedy i standardu IEEE 802.16. Jsou zde popsány základní techniky speci kované v tomto standardu na fyzické a linkové vrstvě ISO/OSI síťového modelu. ...