Now showing items 1-20 of 45

 • Analýza bezdrátové komunikace pomocí softwarově definovaného rádia 

  Štrajt, Martin
  Práce se zabývá využitím softwarově definovaného rádia jako sondy pro monitoring provozu bezdrátové komunikace podle standardu IEEE 802.11a/g. V teoretickém úvodu je představen koncept softwarově definovaného rádia jako ...
 • Analýza závislosti moderních komunikačních služeb a kanálů na zpoždění, optimalizace QoS 

  Rozman, Jiří
  Hlavním obsahem práce je seznámení se s možnostmi služeb využívajícími přenos dat v reálném čase v bezdrátových sítích. Teoretická část prezentuje bezdrátové sítě založené na standardu IEEE 802.11 a jejich využití v praxi. ...
 • Analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění a optimalizace QoS 

  Schön, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovými Wi-Fi sítěmi 802.11a/b/g/n. V první části se práce zabývá vysvětlením principů sítí a přístupu k médiu. Dále jsou rozebrány standardy IEEE 802.11 a obecné parametry QoS a její ...
 • Auto Rate Fallback (ARF) algoritmus pro bezdrátové spojení standardu 802.11g. 

  Zarković, Luka
  Táto bakalářská práce se zabývá problematikou adaptačních protokolů a jejich implementaci. V této bakalářské práci je proveden popis fyzické a MAC vrstvy standardu 802.11g a teoretický rozbor adaptačních protokolů ARF a ...
 • Auto Rate Fallback (ARF) algoritmus pro bezdrátové spojení standardu 802.11g. 

  Zarković, Luka
  Táto bakalářská práce se zabývá problematikou adaptačních protokolů a jejich implementaci. V této bakalářské práci je proveden popis fyzické a MAC vrstvy standardu 802.11g a teoretický rozbor adaptačních protokolů ARF a ...
 • Bezdrátové síte ve firemním prostředí 

  Svitana, Tomáš
  Obsahom mojej bakalárskej práce sú bezdrôtové siete. Za všeobecným úvodom zameraným na terminológiu, používané protokoly, štandardy, topológiu ako aj na samotné zabezpečenie sa nachádza konkrétny návrh a implementácia ...
 • Bezpečnost bezdrátových počítačových sítí 

  Jelínek, Martin
  Diplomová práce se zaobírá problematikou bezdrátových lokálních sítí (WLAN) z hlediska bezpečnosti a funkčního principu zabezpečovacích mechanismů. Přechod do problematiky zabývající se bezpečností je provázen metodami ...
 • The Combined Effect of Signal Strength and Background Traffic Load on Speech Quality in IEEE 802.11 WLAN 

  Pocta, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  This paper deals with measurements of the combined effect of signal strength and background traffic load on speech quality in IEEE 802.11 WLAN. The ITU-T G.729AB encoding scheme is deployed in this study and the Distributed ...
 • Comparative Evaluation of UMTS, WLAN, BWA, MBWA, and UWB Systems 

  Ledl, P.; Pechač, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  UMTS, WLAN, BWA and UWB systems are compared in this paper. The comparative analysis covers system capacity, QoS, and radiowave propagation.
 • Efektivita bezdrátových sítí z pohledu služeb 

  Buchta, Marek
  Předmětem práce bylo věnovat se problematice efektivity bezdrátových sítí z pohledu služeb. Seznámit se se standardem WiFi sítí IEEE 802.11, s protokoly a principy WiFi sítí a služeb. Pozornost měla být věnována kvalitě ...
 • Honeypot pro rodinu bezdrátových komunikačních protokolů IEEE 802.11 

  Řezáč, Michal
  Diplomová práce se zabývá realizaci WiFi Honeypotu, provádějícího detekci síťových útoků z rádiového prostředí, využívající sadu protokolů IEEE 802.11. Byla vytvořena specifická konfigurace na základní desce formátu mITX, ...
 • Local Positioning Services on IEEE 802.11 Networks 

  Vegni, A. M.; Di-Nepi, A.; Neri, A.; Vegni, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  This paper deals with localization services in IEEE 802.11 networks, for indoor environment. The proposed solution processes the Time Of Arrival of location packets sent by a Mobile Terminal, that makes access in a IEEE ...
 • Měřicí uzel s rozhraním IEEE 802.11 

  Usnul, Jan
  Tato práce hodnotí použití standardu IEEE 802.11 v oboru automatizace, přesměji v měřicí technice. Měří a hodnotí dostupný čip CC3200 od firmy Texas Instruments, který je vytvořen jako multiprocesorová jednotka s integrovaným ...
 • Modernizace páteřní sítě poskytovatele internetu GS-NET 

  Teplý, Jaroslav
  The object of this master’s thesis is to create concept of backbone modernization used by internet service provider GS-NET computers, s.r.o.
 • Multimediální služby v bezdrátových sítích 

  Bučina, Peter
  Hlavním tématem diplomové práce je problematika bezdrátových sítí především standardu IEEE 802.11. Teoretická část práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. Zaobírá se základním přehledem standardů, architektury, využití ...
 • Návrh bezdrátové sítě pro SOŠ Podyjí 

  Truhlář, Petr
  Pro svoji práci jsem si vybral návrh bezdrátové sítě, která bude v praxi aplikována na SOŠ Podyjí. V této práci se budu zabývat výběrem vhodného standardu bezdrátové sítě a jeho využití. Teoretická část mé práce se bude ...
 • Návrh rozsáhlých bezdrátových sítí dle standardu IEEE 802.11 

  Hlavatý, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bezdrátové sítě standardu IEEE 802.11 a jejich použití v rozsáhlých bezdrátových sítích. V první části bakalářské práce jsou teoreticky rozebrány bezdrátové přenosy a nejznámější doplňky ...
 • Návrh síťové infrastruktury 

  Veselík, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat stávající stav síťové infrastruktury ve vybrané firmě a zhodnotit možnosti vylepšení této sítě, popř. kompletní změnu typu sítě. Na základě této analýzy bude navržena struktura ...
 • Návrh WiFi sítě na Úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje současný stav síťové infrastruktury ve zvolené organizaci. Na základě této analýzy je provedena úvaha nad možností rozšíření této sítě o bezdrátovou WiFi síť včetně výběru vhodné technologie ...
 • Návrh změn počítačové sítě pro Teplárny Brno, a.s. 

  Procházka, Marek
  Předmětem mojí bakalářské práce je analýza a návrh modernizace počítačové sítě pro přenos dat mezi jednotlivými zdroji tepla a výměníkovými stanicemi pro firmu Teplárny Brno, a.s.