Now showing items 1-2 of 2

  • Jednoduchý měnič pro malý 3f asynchronní motor 100 W 

    Pilch, Tomáš
    Cílem této Bakalářské práce je navrhnout optimalizaci stávajícího třífázového měniče pro asynchronní motor na větší výkon s použitím jiného obvodu střídače. Teoreticky by teď mělo být možné řídit motor o výkonu až 2 kW.
  • Třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem 

    Šandera, Tomáš
    Cílem bakalářské práce je navrhnout třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem o výkonu 1 kW. Návrh byl zaměřen na kvalitu a na odolání případných přetížení během testování. Silovou část střídače představuje ...