Now showing items 1-9 of 9

 • Aplikace pro monitorování multicastových relací 

  Kopecký, Martin
  Tématem této diplomové práce bylo seznámit se s možnostmi monitorování počítačových sítí a především monitorování multicastových relací. Navrhnout aplikaci pro monitorování těchto multicastových relací v IP sítích. Hlavním ...
 • Architektury systémů na Internetu se skupinovým adresováním 

  Veselý, Vladimír
  Spolu s rozvojem šíření multimediálního obsahu a aplikací s distribuovaným výpočtem napříč Internetem vzrostla důležitost optimalizace provozu, zde se jako nejlepší nástroj k dosažení cíle ukázal multicasting. Tato diplomová ...
 • Internet Protocol Television At The Access Networks Of The New Generation 

  Szymeczek, Andrzej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The aim of the project is to make the network where IPTV service is functional and after then to test the facilities and specifications of this network. The resoults were gain by the simulator program GNS3 by using real devices.
 • Internetová televize v přístupových sítích nové generace 

  Szymeczek, Andrzej
  Tématem bakalářské práce je „Internetová televize v přístupových sítích nové generace“. Cílem práce bylo vytvořit síť, ve které funguje služba internetové televize, a následně otestovat možnosti a parametry, které tato síť ...
 • Modelování multicastových distribučních stromů a klientských protokolů 

  Malik, Adam
  Vďaka stále sa zvyšujúcemu dopytu po kvalitnom multimediálnom obsahu na internete, je potrebné zavádzať do aktuálnej sieťovej architektúry podporu pre multicastové smerovanie. Zavádzanie novej technológie do fungujúcej ...
 • Multicast v IP sieťach 

  Petrovský, Peter
  Táto semestrálna práca sa zaoberá komunikáciou typu multicast. Vysvetľuje sa v nej princíp prenosu dát pomocou multicastu. Taktiež sa zaoberá protokolom pre prihlasovanie do skupín a službami šírenými využitím multicastu. ...
 • Návrh testů komunikace se skupinovým adresováním v IP 

  Stehura, Igor
  Táto diplomová práca sa zaoberá multicastom. Vysvetlená je adresácia na úrovni druhej a tretej vrstvy ISO/OSI modelu multicastového adresovania. Pre hžadanie optimálnych ciest multicastových paketov sieťou, routre v sieti ...
 • Simulování multicastových přenosů v simulátoru OMNeT++ 

  Mateleško, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi simulace multicastu v simulátoru OMNeT++. Popisuje základní principy multicastového přenosu dat a podrobně se věnuje protokolu IGMP ve všech jeho verzích. Praktickou částí práce ...
 • Switche pro FTTx - nasazení v sítích s IPTV 

  Horváth, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s přepínači, které mohou být nasazeny v sítích založených na FTTx. První kapitola se zabývá službou IPTV, jejími výhodami, nevýhodami a poskytovanými službami. V následující kapitole jsou ...