Now showing items 1-5 of 5

 • Statistický výstup z asistovaných zhodnocení 

  Hrubešová, Gabriela
  Předmětem této diplomové práce je statistická analýza asistovaných zhodnocení. Teoretická část popisuje klíčové pojmy z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, základní podklady pro tuto oblast a důležité předpisy. ...
 • Systém pro analýzu dat z infikovaných počítačů 

  Pečeňa, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit webovou aplikaci pro firmu AVG Technologies. Aplikace má za úkol zobrazit informace ze souboru obsahujícího záznamy o podezřelých hodnotách registrů a tím zefektivnit práci technické ...
 • Videokonferenční systém pro distanční výuku 

  Regueyra, Philip
  Hlavním cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou dnešních videokonferenčních systémů a porovnat již existující řešení. První kapitoly práce jsou věnovány popisu teorie konferenčních systémů. Dále je popsána ...
 • Vývoj software pomocí Continuous Delivery 

  Molnár, Dávid
  Tato práce se zabývá vysvětlením zásad Continuous Delivery. Mezi ně patří automatizace nasazování, časté a opakovatelné nasazení, verzování konfigurace aplikace a infrastruktury. Jeho pomocí je možné docílit, aby doručení ...
 • Vývoj webové aplikace v Elektronickém obchodě 

  Plachký, Leoš
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace v prostředí technologie ESO9 pro správu tiskovin ve společnosti HomeCredit a.s. Výsledná webová aplikace bude komunikovat mezi jednotlivými pracovními úseky ve ...