Now showing items 1-10 of 10

 • Automatická detekce ischemie v EKG 

  Noremberczyk, Adam
  Tato práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí (UNS), pro detekci ischemické choroby srdeční (ICHS) ve frekvenční oblasti. První část této práce je zaměřena na teoretické znalosti a popisuje problematiku patologických ...
 • Automatická detekce ischemie v EKG pomocí umělé neuronové sítě 

  Noremberczyk, Adam
  Tato práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí (UNS), jako elektrokardiografických (EKG) klasifikátorů ischemické choroby srdeční (ICHS) a infarktu myokardu (IM) v EKG signálu. První část této práce je zaměřena na ...
 • ICQ klient pro PDA 

  Gregorovič, Jiří
  V práci je představena cílová platforma Windows Mobile a její vývojové prostředky. Práce dokumentuje implementaci komunikačního protokolu ICQ formou knihovny, návrh a implementaci klienta pro vytvořenou knihovnu protokolu ...
 • Komunikace mezi zařízeními pomocí technologie Bluetooth 

  Gasior, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na komunikaci mezi mobilními zařízeními s operačním systémem Android a počítači s operačním systémem MS Windows pomocí technologie Bluetooth. Hlavní náplní je vytvoření aplikací, pomocí níž je vytvořena ...
 • Nástroj pro analýzu obsahu síťové komunikace 

  Mareš, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro analýzu obsahu síťové komunikace v rámci projektu SEC6NET na FIT VUT v Brně. Jsou zde popsány požadavky na takovýto nástroj a problémy, které tyto ...
 • Podpora tabule v Kopete 

  Pohl, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout aplikaci, sdílenou tabuli, která umožňuje společné kreslení a sdílení multimediálního obsahu v~reálném čase v~síťovém prostředí pomocí protokolu XMPP mezi dvěma účastníky. Aplikace je ...
 • Protokol XMPP Jabber a jeho využití pro přenos multimediálních dat 

  Havlena, Petr
  Diplomová práce se snaží vytvořit aplikaci pro komunikaci v opensource IM síti Jabber. Ta v dnešní době získává stále větší oblibu jak u poskytovatelů, tak hlavně u koncových uživatelů. V první polovině práce jsou vysvětleny ...
 • Robustní řízení elektrických pohonů 

  Pohl, Lukáš
  Cílem této disertační práce je prozkoumat nové možnosti návrhu robustních regulátorů střídavých elektrických motorů a navrhnout nejvhodnější metodu pro řízení reálných synchronních a asynchronních motorů. Robustní metoda ...
 • Serverová část webové aplikace pro instant messaging s využitím AJAX 

  Švirga, Václav
  Tato práce se zabývá vytvořením serverové části webové aplikace pro instant messaging. V teoretické části jsou popsány běžné služby pro instant messaging a obvyklé webové technologie tvorby webových aplikací. V praktické ...
 • VoIP in Jabber Client 

  Kulička, Vojtěch
  Práce se zabývá možnostmi implementace VoIP do existujícího XMPP programu se sdílenou tabulí. Analyzuje možnosti využití současných technologií pro podporu VoIP.  Cílem je nahrazení stávajících komunikačních knihoven klienta ...