Now showing items 1-20 of 20

 • 9DOF senzor pro měření orientace zbraně v prostoru 

  Růžička, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou víceosých snímačů polohy, jejich podstatou a jednotlivými částmi a typy těchto snímačů. Je zde nastíněn jejich historický původ i nejpoužívanější moderní typy, jako například snímače ...
 • Analýza robustnosti měření AHRS jednotky 

  Honkyš, Pavel
  Tato práce se zabývá měřením levných MEMS senzorů a jejich nepřesnosti měření způsobené vlivem zrychlení, tento efekt je v anglické literatuře popsán jako G-sensitivity. Cílem bylo uvést do chodu testovací stanici, navrhnout ...
 • Analýza trajektorie mobilních mapovacích platforem 

  Centový, Radoslav
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami sledovania trajektórie mobilných mapovacích systémov s cieľom porovnania ich presnosti. Práca pojednáva o jednotlivých komponentoch mobilného mapovacieho zariadenia ktoré boli použité ...
 • Analýza zakřivení páteře s využitím moderních senzorů 

  Fiala, Vojtěch
  V rámci této bakalářské práce jsou shrnuty poznatky z medicínské a technické oblasti vztahující se k projektu. V medicínské části jsou především popsány oblasti kineziologie a medicíny vztahující se k příčinám a rizikovým ...
 • Aplikace SLAM algoritmů pro vozidlo s čtyřmi řízenými koly 

  Najman, Jan
  Tato práce se zabývá aplikací SLAM algoritmů na experimentální čtyřkolové vozidlo Car4. V první části práce je uveden princip fungování SLAM včetně popisu rozšířeného Kalmanova filtru, který je jednou z jeho hlavních ...
 • Collision Avoidance For Ateros Robotic System 

  Ligocki, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper describes the details of a collision avoidance algorithm for an ATEROS robotic system. The solution, developed and tested on the Orpheus robotic platform is based on a Velodyne HDL-32E laser scanner. The LiDAR ...
 • Data Acquisition Sensory Framework For Autonomous Robots 

  Ligocki, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  In this paper there are described the basic hardware idea of complex sensory framework design and construction. This framework will be used to develop high bandwidth data acquisition system in the first phase and lately ...
 • Indoor and Outdoor Backpack Mapping with Calibrated Pair of Velodyne LiDARs 

  Veľas, Martin; Španěl, Michal; Herout, Adam (NEUVEDEN, 2019-09-29)
  Tento článek prezentuje batohové mapovací řešení založené na páru skenerů Velodyne LiDAR. Náš systém je univerzální řešení pro venkovní i vnitřní prostředí. Využívá kombinaci dvou laserových skenerů, co zlepšuje přesnost ...
 • Inerciální jednotka pro mobilní robotiku 

  Kraus, David
  Bakalářská práce Inerciální jednotka pro mobilní robotiku se zabývá problematikou určování polohy pomocí inerciálních senzorů. První část práce je rešerší dostupných senzorů a metod zpracování informací z nich získaných. ...
 • Kontinuální lokalizace mobilního robota s využitím agregace dat z více pozičních systémů 

  Brhel, Zdeněk
  Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude přijímat a agregovat data z pozičních systémů (senzorů) a následně pak odhadovat nejpravděpodobnější pozici robota. Řešením vznikne aplikace, která bude implementována v jazyce ...
 • Lokalizace robota pomocí OpenStreet mapy 

  Rajnoch, Zdeněk
  Tato práce se zabývá lokalizací robota v rámci výřezu z OpenStreet mapy. Pro rekonstrukci uražené trajektorie jsou použity senzory robota IMU, odometrie a kompas, ta je poté porovnána s referenční GPS trajektorií. Následná ...
 • Návrh elektroniky a senzoriky nestabilního robota se sférickou základnou 

  Rajchl, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom výkonovej a riadiacej elektroniky pre nestabilného robota so sférickou základňou, následným návrhom senzoriky a výberom vhodného algoritmu na určovanie uhlu natočenia voči vektoru ...
 • Neuronové sítě v inerciálních navigačních systémech 

  Tejmlová, Lenka
  Disertační práce je zaměřena na oblast inerciálních navigačních systémů a systémů, které pro odhad polohy používají pouze výpočty. Důležitým faktem v dané problematice je vysoká nepřesnost určení polohy při střednědobém a ...
 • Telemetrický systém pro RC letadlo s navigací 

  Orolin, Jakub
  Tento projekt je zameraný na návrh telemetrického systému pre rádiom ovládané modely lietadiel. Výstup z tohto systému predstavuje dôležité letové údaje ako sú napríklad rýchlosť, nadmorská výška, smer letu, natočenia alebo ...
 • Telemetry System For Rc Airplane With Navigation 

  Orolin, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This project is focused on design of telemetric system for radio controlled aircraft. The output of the system will be relevant flight data such as velocity, altitude, direction of flight, rotation or geographical position ...
 • Upgrade robota Trilobot 

  Polášek, Patrik
  Cílem této práce je vytvoření robota pohybujícího se na kolech, propojení komunikace mezi senzory a mikropočítači s pomocí Robotického operačního systému (ROS). Senzory jsou připevněny na plastových uchýtech vytisklých na ...
 • Určení lokalizace dronu pomocí navigačních systémů 

  Nosál, Jan
  Práce se zabývá problematikou lokalizace dronu pomocí navigačních systémů, se kterými jsou schopny pracovat navigační moduly, které byly testovány. Dále je řešena problematika záznamu dráhy letu a určení náklonu a směru ...
 • Určování polohy zařízení v bezdrátovém systému 

  František, Milan
  Práce se zaměřuje na lokalizaci v bezdrátových sítích a lokalizaci pomocí inerciální měřící jednotky. Je zde uveden teoretický rozbor využívaných lokalizačních technik. V práci je popsán postup vytvoření aplikace pro sběr ...
 • Vyhodnocování lidského pohybu pomoci akcelerometrů 

  Matula, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na analýzu lidského pohybu, zejména měření úhlu kolena, co je důležité především při procesu rehabilitace u pacientů s protézy kolenního kloubu nebo po operaci. Pro měření IMU - inerciální měřící ...
 • Využití dat z pohybových senzorů pro analýzu činnosti uživatele 

  Eršek, Martin
  Cieľom práce je návrh a implementácia klasifikačného algoritmu pre analýzu činnosti používateľa na základe dát z pohybových senzorov. Práca skúma možnosti klasifikácie a počítania opakovaní 7 základných cvikov s vlastnou ...