Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vybrané firmy 

  Šesták, Ján
  Analýza vybranej firmy bola uskutočnená na podniku, ktorý poskytuje služby v oblasti komplexnej kúpeľnej starostlivosti. Analýza vonkajšieho okolia určila, že najviac negatívnych vplyvov na podnik majú ekonomické a politické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Kuchyňková, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti v období 2012 - 2016. Teoretická část práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti finanční a strategické analýzy, které jsou podkladem ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Koudelková, Petra
  Diplomová práce se zabývá finančním hodnocením stavební společnosti DEAS, spol. s r.o., zpracováním výsledků analýzy a navrhnutí možných řešení jednotlivých problémů. K hodnocení byly použity klasické ukazatele finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Popelka, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku CSYSTEM Group, s.r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. V práci jsou popsány a následně vypočteny jednotlivé ukazatele a na základě získaných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Andrýsková, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. Specifikuje, jakými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Obsahuje analýzu současného stavu společnosti a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Žůrek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2011 až 2015. Po provedení a dokončení finanční analýzy následují návrhy, které by byly přínosné pro její budoucí vývoj. Práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pekařová, Anna
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti ZOOT a.s. v letech 2013 až 2017. První část práce je zaměřena na teoretickou stránku, kde jsou popsány informační zdroje a jednotlivé ukazatele. Další ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Jurík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané korporace v období roku 2015 až 2019. Specifikuje, kterými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Dále obsahuje analýzu současného stavu ...
 • Měření a hodnocení výkonnosti podniku 

  Trojanová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční výkonnosti společnosti TEDOM a.s., v letech 2010-2014. Firma se zabývá výrobou kogeneračních jednotek. Práce obsahuje tři části. V první části jsou vysvětleny ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku s využitím Visual Basic for Application 

  Jelečková, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční výkonnosti společnosti JITONA a.s. v letech 2009-2013. Finanční výkonnost je posouzena pomocí metod finanční analýzy. Výpočet potřebných ukazatelů je proveden algoritmem, ...
 • Využití vybraných bankrotních modelů k predikci bankrotu ve stavebnictví 

  Srbová, Pavla (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Článek je zaměřen na ověření možnosti využití vybraných bankrotních modelů (Altmanův model, Tafflerův model, Springate model, Zmijewského model a index IN05) na vzorku dat malých a středních podniků z oboru stavebnictví z ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Vostřel, Marek
  Bakalářská práce zkoumá finanční situaci podniku Cimbria HMD, s.r.o. pomocí zvolených metod finanční analýzy. Vybrané metody jsou aplikovány na účetní výkazy společnosti. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena opatření, ...