Now showing items 1-6 of 6

 • Modelování kvality služeb v počítačových sítích 

  Danko, Martin
  Kvalita služeb (QoS) je důležitým aspektem v oblasti počítačových sítí, ale je také velkou výzvou. Poskytnutí záruky QoS je ještě náročnější, když přidáte složitosti do sítě, jako jsou hlasové a video aplikace. Tato diplomová ...
 • Modelování směrovacích protokolů OSPF v simulátoru OMNeT++ 

  Danko, Martin
  Open Shortest Path First (OSPF) je dynamický, hierarchický směrovací protokol navrhnutý pro podporu směrovaní v sítích TCP/IP. Je tu potřeba pro rozsáhlé simulace protokolu OSPF, aby bylo možné lépe porozumět jeho dynamice. ...
 • Nové laboratorní úlohy v simulačním prostředí OMNeT++ 

  Petrůj, Jakub
  Náplní bakalářské práce je návrh a vytvoření dvou laboratorních úloh v síťovém simulačním prostředí OMNeT++ s rozšířením INET Framework pro předmět komunikační technologie. Součástí je popis simulačního prostředí včetně ...
 • QoS v IP síti za pomoci simulačního nástroje OMNeT++ 

  Hudec, Lukáš
  Obsahem práce je seznámení se se simulačním nástrojem OMNeT++ a s jeho nadstavbou INET Framework. Na toto téma je v práci realizovaná ukázková simulace IP sítě za pomoci sady modelů INET Framework. Dále se práce zabývá ...
 • Rozšíření simulátoru OMNeT++ o filtrovací pravidla ACL 

  Suchomel, Tomáš
  V bakalářské práci se zabýváme diskrétní simulací sítě v simulačním nástroji OMNeT++. Prozkoumáváme možnosti efektivní reprezentace a vyhodnocování ACL pomocí pokročilých struktur na bázi intervalových rozhodovacích diagramů. ...
 • Využití simulátoru OMNeT++ ve výuce telekomunikačních technologií 

  Jalůvka, Jiří
  Obsahem práce je seznámit se s možnostmi modelování v simulačním prostředí OMNeT++, za využití již integrovaných modelů nebo modelů importovaných z INET Framework. V daném prostředí budou simulovány sítě LAN vytvořené podle ...