Now showing items 1-3 of 3

 • Demonstrační panel IO-Link 

  Niemczyk, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje průmyslovému rozhraní IO-Link, snímačům a zobrazovacím prvkům, které umožňují komunikaci přes toto rozhraní. Práce se zabývá principy komunikace zařízení s mastery, které jsou propojené přes ...
 • Průmyslová síť IO-Link 

  Vávra, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá snímači v průmyslové síti IO-Link. Cílem práce je navržení, sestavení a otestování demonstračního panelu společně s vhodnou laboratorní úlohou na otestování vlastností jednotlivých snímačů.
 • Univerzální kontrolní a měřící stanice 

  Brýdl, Adam
  Předmětem této diplomové práce je návrh a konstrukce poloautomatické kontrolní a měřicí stanice. Stanice je určena pro testování přítomnosti a měření správné polohy světlovodů a těsnění v konektoru. Stanice obsahuje přípravek ...