Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní úlohy se simulátorem Network Visualizer 

    Kadlčík, Michal
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a praktickou realizací třech laboratorních úloh pro studenty předmětu MNSB, zaměřených na procvičení základů počítačových sítí, přesněji konfigurací sítě LAN a problematikou IP adresování ...
  • Nové laboratorní úlohy v simulačním prostředí OMNeT++ 

    Petrůj, Jakub
    Náplní bakalářské práce je návrh a vytvoření dvou laboratorních úloh v síťovém simulačním prostředí OMNeT++ s rozšířením INET Framework pro předmět komunikační technologie. Součástí je popis simulačního prostředí včetně ...