Now showing items 1-20 of 32

 • Detekce a zpracování mediálních streamů 

  Nový, Ondřej
  Práce se zabývá možnostmi detekce a samotnou analýzou multimediálních dat přenášených v různých formách po počítačových sítích, satelitu či pozemně. Jsou v ní uvedeny některé existující komerční produkty a dále navrhnuto ...
 • Hlasovací služba pro internetovou televizi 

  Menclík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací hlasovací služby pro internetovou televizi. Realizace této služby je provedena v programovacím jazyce Java a využívá již hotových programových struktur, které jsou určené pro ...
 • Implementace knihovny UMTS do prostředí NS2 

  Bernát, Michal
  Práce se v první části zaměřuje na výzkum a zpracování současných IPTV technologií v klasických a mobilních sítích. Porovnává jejich jednotlivé výhody a nevýhody a vytváří přehled nad současnou nabídkou českých i světových ...
 • Implementace real-time protokolu 

  Procházka, Jan
  Práce se zabývá problematikou multicastového vysílání, rozebírá typ ASM i SSM. Dále řeší princip využití RTP/RTCP protokolu pro velké multicastové skupiny, například pro vysílání IPTV. Byl vytvořen model pro simulaci chování ...
 • Implementace triple-play služeb v heterogenní síti 

  Obršlík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace triple-play slu- žeb a zabez- pečení kvality služby v heterogenních komunikačních sítích. Vypracování je zaměřeno na ověření teoreticky nastudované problematiky na reálné ...
 • Internet Protocol Television At The Access Networks Of The New Generation 

  Szymeczek, Andrzej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The aim of the project is to make the network where IPTV service is functional and after then to test the facilities and specifications of this network. The resoults were gain by the simulator program GNS3 by using real devices.
 • Internetová televize v přístupových sítích nové generace 

  Szymeczek, Andrzej
  Tématem bakalářské práce je „Internetová televize v přístupových sítích nové generace“. Cílem práce bylo vytvořit síť, ve které funguje služba internetové televize, a následně otestovat možnosti a parametry, které tato síť ...
 • IP televize 

  Mašek, Pavel
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového programu, který bude schopen přijímat a přehrávat multimediální tok vysílaný ze serveru prostřednictvím paketové sítě. Pro navázání spojení mezi serverem ...
 • Lokalizace stanic u systému internetové televize 

  Pokludová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá lokalizací stanice v rámci digitálního televizního vysílání přes Internet protokol. Cílem diplomové práce bylo vytvoření obecného modelu pro lokalizaci stanic u systému internetové televize. Práce ...
 • Nasazení FTTH v lokálních sítích 

  Horníček, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena v teoretické a praktické rovině na problematiku optické přístupové sítě. První kapitola pojedná o konceptu přístupových sítí typu FTTx. Druhá kapitola je zaměřena na princip a standardizaci ...
 • Návrh a tvorba aplikace pro IPTV Kuki 

  Hošák, Dalibor
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a tvorbě hry 2048 pro IPTV službu Kuki metropolitní sítě Netbox. Hra je navržena tak, aby zapadla funkčně i graficky do Kuki. 2048 je implementována pomocí Javascriptu a ukládá hráčovo ...
 • Návrh analýzy sítě CISCO analyzátorem VePAL TX300 

  Ťápal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se skládá z popisu laboratorní sítě Cisco, možnostech analýzy sítí pomocí analyzátorů VePAL TX300 a SunSET MTT, vytvoření manuálu k analyzátoru VePAL TX300 a návrhu tří laboratorních úloh. První úloha ...
 • Návrh aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP relací 

  Sirotný, Miroslav
  Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou zpracované protokoly RTP a RTCP. Druhá část je věnována návrhu aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP/RTCP relací. Pro vytvoření aplikace jsou použity ...
 • Optimalizace predikce pozice v síti 

  Pospíšil, Petr
  Práce se zabývá určováním pozice v síti, je zaměřena na určení nejbližšího bodu v síti pro stanici (s nejnižším vektorem vzdálenosti). Algoritmus je založen na systému GNP. Na základě simulace systému GNP byla pro testování ...
 • Optimalizace signalizačního kanálu pro službu internetové televize 

  Matej, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť mechanizmus optimalizácie signalizačného kanálu pri preťažení signalizačného uzla -- Feedback Target, v hierarchickej agregácií stromovej štruktúry. Realizáciu tohto mechanizmu ...
 • Optimalizace tranzitu dat v síti 

  Řezáč, Michal
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá popisem nezbytných teoretických celků spolu s analýzou sítě ISP a dalšími vstupními informacemi. Tyto poznatky jsou dále využity v druhé části bakalářské ...
 • Protokol TTP pro správu hierarchických stromů zpětné vazby RTCP kanálu 

  Müller, Jakub
  Protokol TTP pro správu hierarchických stromu zpětné vazby RTCP kanálu představuje mechanizmu, který realizuje přenos velkého množství informací od uživatelů „úzkým“ zpětným kanálem. Velkým množství není míněno tisíce ...
 • Přenos signalizace pro internetovou televizi 

  Burget, Radim
  Signalizace v sítích pracujících s internetovým protokolem (IP) je používána pro monitorování a řízení činnosti sítě. Tato práce se zabývá přenosem signalizace skrze IP sítě pro velké skupiny komunikujících prvků a navrhuje ...
 • Sběr dat z velkého počtu počítačů pomocí hierarchické sumarizace 

  Jelínek, Mojmír
  Tato práce pojednává o IPTV (Internet Protocol Television) systému televizního vysílání, o možnostech vysílání multimediálního obsahu skrze počítačové sítě a možnosti přenosu signalizace. Rovněž popisuje všechny nezbytné ...
 • Simulace QoS v nástroji Network Simulator 

  Balej, Jiří
  V této bakalářské práci je popsán základní princip IPTV a podrobně jsou rozebrány všechny podmínky nutné ke kvalitnímu příjmu obrazového a zvukového signálu. Odkazováno je na doporučení DSL Forum TR-126, kde jsou parametry ...