Now showing items 1-20 of 21

 • Akcelerovaný firewall s DPDK 

  Holubář, Jiří
  V dnešní době, kdy téměř každý využívá Internet, je třeba zajistit také zabezpečení provozu na sítích. K tomuto napomáhá firewall. Na některých linkách je ovšem vyžadována vyšší propustnost než na jiných. Tato práce zkoumá ...
 • Automatizovaná detekce transportního protokolu v zachycené síťové komunikaci 

  Lazárek, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit knihovnu v jazyce C#, která bude schopna automatizovaně detekovat transportní protokoly v zachycené komunikaci . Tato knihovna dokáže rozpoznat transportní protokol v tunelovém provozu ...
 • Datový koncentrátor ve VHDL 

  Řeháček, Tomáš
  V textu bakalářské práce jsou shrnuty základy jazyka VHDL, popsáno vývojové prostředí ISE Webpack. Dále je popsán způsob komunikace a vlastnosti sériové linky. A také vlastnosti standardu Ethernet a způsob komunikace přes ...
 • Instalace, konfigurace a testování serverových služeb typu DHCP, FTP, VPN, NAT a SNMP v prostředí IPv4 a IPv6 

  Brázda, Libor
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vybrané serverové služby typu FTP, DHCP, VPN, NAT a SNMP a jejich realizaci v operačním systému Windows Server 2008 R2 a linuxové distribuci Debian. V teoretické části práce je rozebrána ...
 • Laboratorní úlohy v prostředí NS3 pro předmět Pokročilé komunikační techniky 

  Vadkerti, Gabriel
  Táto diplomová práca sa zaoberá s vytvorením laboratórnych úloh v prostredí NS-3, kde sú predstavené protokoly IPv4 a IPv6, unicastový a multicastový prenos dát, kvality služieb v bezdrôtových sieťach, ďalej protokoly TCP ...
 • Měření parametrů datových přenosů v počítačových sítích 

  Šeda, Pavel
  Diplomová práce je souhrně zaměřena na základní parametry datových přenosů počítačových sítí. V první části jsem přehledně popsal základní parametry sítí, způsob jakým se dané parametry měří a zohledňují. Zaměřil jsem se ...
 • Mobile Access to the Internet 

  Novikmec, J.; Dobos, L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002-12)
  In this paper various aspects of mobile access to Internet are discussed. We mention general Internet protocols and mobile enhancements and also future models that will be used in near future.
 • Monitorování provozu DHCP pomocí IPFIX 

  Vaňátko, Matěj
  Tato práce popisuje postupy pro sledování provozu síťových protokolů BOOTP, DHCP pro IPv4 a DHCP pro IPv6 pomocí netflow sondy FlowMon od společnosti Invea-tech. Je zde nastíněna problematika těchto protokolů, funkčnost ...
 • Návrh implementace IPv6 protokolu ve společnosti 

  Dvořák, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na implementaci protokolu IPv6 v reálném firemním prostředí. Na začátku jsme seznámeni s teoretickými poznatky o tomto protokolu. Ty je možné v praktické části po analýze současného stavu ...
 • Návrh laboratorních úloh v prostředí Riverbed Modeler 

  Lojek, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy do předmětu Komunikační technologie. Tento předmět je určený pro obor Teleinformatika v bakalářském studiu a měl by studentům poskytnout základní seznámení se síťovými ...
 • Návrh laboratorních úloh v simulačním prostředí NS3 

  Štefančík, Matej
  Diplomová práca poskytuje zoznámenie sa so sieťovým simulátorom ns-3. Popisuje základné abstrakcie a súčasti tohto nástroja. Práca ďalej rozoberá teóriu, ktorá bola aplikovaná pri vytváraní simulácie. Konkrétne je rozobraný ...
 • Návrh nových laboratorních úloh pro prostředí GNS3 

  Barniak, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá štyrmi laboratórnymi úlohami v simulačnom prostredí GNS3. Navrhnuté úlohy sa primárne zameriavajú porovnaním protokolov IPv4 a IPv6. V prvej úlohe sa vyskytuje tematika smerovacích protokolov ...
 • Procesní jednotka pro analýzu a editaci síťového provozu v FPGA 

  Pazdera, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací Procesní jednotky pro analýzu a editaci síťového provozu. Jejím úkolem je analyzovat příchozí síťový tok a provádět editace hlaviček paketů nezbytné pro jejich správné doručení. ...
 • Realizace QoS filtrace na IPv6 protokolu s využitím Linuxu 

  Matušina, František
  Diplomová práce se zabývá implementací QoS filtrace na IPv6 protokolu. Náplní práce je popis protokolu IPv4 a popis protokolu IPv6 a jejich vzájemné porovnání. Celý problém je implementován pod Linux. Z toho důvodu se v ...
 • Simulácia dátových sietí s využitím priameho vykonávania kódu 

  Trávníček, Michal
  Cílem diplomové práce bylo popsat simulace reálné sítě, poukázat na chyby a nedokonalosti při těchto simulacích a snažit se najít technologie a řešení, které by přispělo ke zvýšení hodnověrnosti simulací. Pro účel simulací ...
 • Sledování parametrů směrování v páteřních sítích 

  Celárek, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou směrování mezi autonomními systémy. Pro směrování mezi autonomními systémy se používá Border Gateway Protocol (BGP). Směrovače v autonomních systémech si na základě BGP zpráv upravují své ...
 • Survival Analysis and Prediction Model of IP Address Assignment Duration 

  Komosný, Dan; Rehman, Saeed (IEEE, 2020-09-04)
  IP addresses of end hosts change when they are re-assigned. We apply survival analysis, which is commonly used in healthcare, on IP addresses to predict their assignment duration (their lifetime). We propose a survival ...
 • Univerzální modul s připojením na ethernet 

  Řeháček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vytvořením univerzálního modulu s připojením na ethernet a jeho použitím pro měření digitálních veličin. Hlavními součástmi modulu jsou hradlové pole typu FPGA, mikroprocesor, PHY čip a konektor ...
 • Vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Weigner, Martin
  Rychlost počítačových sítí se neustále zvyšuje. Jednou ze základních úloh, které musí síťová zařízení provádět, je vyhledávání nejdelšího shodného prefixu. Mnoho algoritmů tuto úlohu dokáže řešit, ale je nutné tuto úlohu ...
 • Vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Chrastina, Ondřej
  Tato práce se zabývá problémem efektivního směrování a klasifikací dat v počítačových sitích, konkrétně vyhledáním nejdelšího shodného prefixu pro síťový protokol verze 6. Jsou vybrány algoritmy Binary Trie, Level Compressed ...