Now showing items 1-20 of 23

 • Automatické testování software 

  Mrázik, Matej
  Hlavnym cieľom bakalárskej práce je automatizácia testovania softvéru IQRF Gateway Daemon. Praktickym vystupom je nástroj schopny testovať IQRF Gateway Daemon prostredníctvom emulovanej virtuálnej siete inteligentnych ...
 • Bezdrátová meteorologická stanice 

  Mieržwinský, Leon
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci prototypu domácí bezdrátové meteostanice. Cílem je měření teploty vzduchu, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku. Naměřené údaje jsou ukládány do externí paměti a je ...
 • Bezdrátové komunikace pro domácí automatizaci 

  Prokop, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením bezdrátové komunikační sítě technologií IQRF, která je určena pro domácí automatizaci. Pro její vytvoření se používá DPA custom handler, díky němuž lze síť vytvořit bez programování. ...
 • Bezdrátový hlasovací systém 

  Slezák, David
  Práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátového hlasovacího systém založeného na technologii IQRF. Práce popisuje zmíněnou IQRF technologii a porovnává její vlastnosti s jinými rádiovými technologiemi. Dále popisuje návrh ...
 • Bezdrátový senzor využívající LoRA technologii 

  Pospíšil, Jan
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vlastnostmi bezdrátových komunikačních technologií pro automatizaci a řízení zařízení, u kterých je vyžadovaná nízká spotřeba. Jsou zde rozebrány možnosti jednotlivých technologií, ...
 • Časomíra požárního sportu 

  Klimeš, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení k měření času pro soutěž zvanou požární sport. Toto zařízení zvané časomíra by mělo být bezdrátové a komunikovat v sub-gigahertzovém pásmu. V první části této práce ...
 • Čtyřnohý kráčejicí robot 

  Fischer, Jan
  Cílem této práce je zhodnocení možností bezdrátové komunikace a senzorického vybavení pro čtyřnohého kráčejícího robota. Práce je rozdělena do tří celků. První část se zabývá podrobným průzkumem trhu v oblasti bezdrátových ...
 • Design And Experimental Verification Of Mesh Type Radio Network For Nonlicensed Band 

  Váňa, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  With growing penetration of Internet, people are trying to find new ways of how to use it for better comfort of themselves. One of the new ways of using the Internet are IoT technologies, which are connecting our cars, our ...
 • Development of IQRF Technology: Analysis, Simulations and Experimental Measurements 

  Fujdiak, Radek; Mlýnek, Petr; Malina, Lukáš; Orgoň, Miloš; Sláčik, Ján; Blažek, Petr; Mišurec, Jiří (Kaunas University of Technology, 2019-04-11)
  The past years brought many changes, which accelerated the development of different communication approaches and technologies. Nowadays, wireless technologies become the accelerators for a wide range of new applications. ...
 • Domácí automatizace se senzory třetích stran 

  Macháč, Matej
  Cieľom tejto práce je zhodnotiť možnosti integrácie bezdrôtových zariadení pre domácu automatizáciu do systému BeeeOn vyvíjanom na Fakulte informačných technológii v Brne. Táto práca sa tiež zaoberá popisom USB modulov ...
 • Energeticky soběstačný bezdrátový modul pro senzorické aplikace. 

  Jacko, Róbert
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou bezdrôtového senzorového modulu. Primárnou požiadavkou na tento modul je jeho energetická sebestačnosť. V tomto kontexte sa práca dostáva k téme takzvaného „zberu ...
 • Framework pro generování provozu v IoT sítích 

  Švehla, Ľubomír
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom frameworku schopného prijímať, spracovávať a zároveň generovať a odosielať pakety technológií Bluetooth Low Energy (BLE), Z-Wave a IQRF. Okrem návrhu samotného softvéru sa zaoberá aj ...
 • Generátor M2M dat bezdrátového protokolu Wireless M-BUS v SmartGrid 

  Hudec, David
  V rámci této práce byl vytvořen popis bezdrátového komunikačního protokolu Wireless M-Bus, zaměřující se zejména na datovou část tohoto protokolu, strukturu jeho informačních polí, režimy komunikace a další specifika linkové ...
 • Konstrukce bezdrátového zabezpečovacího systému 

  Brudný, Tomáš
  Cílem této práce byl návrh takového zabezpečovacího zařízení, který se skládá z části čidel a části centrální jednotky. Centrální jednotka komunikuje s autorizovanými senzory bezdrátově na základě VF modulu IQRF firmy ...
 • Návrh a ověření rádiové sítě typu MESH pro bez licenční pásmo 

  Váňa, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu MESH sítě pod technologií IQRF. V úvodní části jsou rozebrány základní techniky radiového přenosu, na které navazují technologie zde používané. Druhá kapitola je věnována ...
 • Návrh a realizace systému pro odposlech zpráv a měření intenzity signálu radiového modulu 

  Fürich, Adam
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat systém pro odposlech obsahu zpráv a měření intenzity signálu (RSSI) daného rádiového modulu (TR-72DA). Byla provedena volba jednotlivých komponent, vzájemných komunikačních ...
 • Systém řízení osvětlení využívající bezdrátovou komunikační síť 

  Levek, Vladimír
  Práce se zaměřuje na popis, návrh a vytvoření bezdrátového systému pro řízení osvětlení. Součástí práce je vytvoření komunikačních modulů pro spínání osvětlení a vytvoření jejich obslužných programů. V úvodu práce je stručně ...
 • Water Leakage Monitor For Home Usage 

  Radvanský, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Water can cause significant damage to the house and can not be avoided if the owner does not know the problem in time. This article describes a universal device with wireless sensors, designed to monitor water leakage in ...
 • Wireless Communication Platform IQRF And Internet Of Things 

  Kuchtová, Zdeňka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes possibilities of measured data transfer from sensors via wireless communication platform IQRF to the internet gateway and finally to the cloud data storage based on Microsoft Azure technology. Data are ...
 • Wireless Communication Platform IQRF – a Case Study 

  Kuchtová, Zdeňka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes wireless communication platform IQRF, history of development, available modules and accessories for development and for production use. Very briefly are described communication gateways and cloud ...