Now showing items 1-14 of 14

 • Bezdotykové měření povrchových teplot při obrábění 

  Šťáva, Radek
  Cílem práce je začlenění bezdotykového měření povrchové teploty mezi ostatní způsoby měření a jeho využití při vyhodnocení teplot povrchu polotovaru vrtaného různými nástroji. Těmito nástroji je vrtán neprůchozí otvor v ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot v průběhu frézování 

  Kmenta, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá bezdotykovým měřením povrchových teplot a začleňuje ho mezi další metody měření teploty. Pro praktický experiment byla použita termovizní kamera ThermaCAM SC 2000 od společnosti FLIR. Experiment ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot v průběhu soustružení 

  Merenda, Jiří
  Cílem této diplomové práce je začlenění bezdotykového měření povrchových teplot mezi ostatní metody měření teploty. Technická příprava pro experimentální měření na obráběcím stroji. Porovnáni vlivu řezných podmínek na vývoj ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot ve strojírenství 

  Frňka, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je začlenění bezdotykového měření povrchových teplot mezi ostatní metodiky měření teploty s rozborem jednotlivých výhod a nevýhod. Studie je zaměřena na měření a nalezení alternativních ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot ve strojírenství. 

  Merenda, Petr
  Tématika zpracovaná v rámci bakalářské práce se zaměřuje na začlenění bezdotykového měření povrchových teplot mezi ostatní způsoby měření teploty. Analýza změn teplotních polí v průběhu třískového obrábění je vztažena k ...
 • Generování modelů pro testy ze zdrojových kódů 

  Kraut, Daniel
  ílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat nástroj pro automatické generování cest ze zdrojových kódů. V rámci práce byla nastudována problematika testování založeného na modelech a navrženo možné řešení ...
 • IR teploměr 

  Petrucha, Martin
  Tento projekt se zaměřuje na bezkontaktním měření teploty s využitím znalostí o vyzařování těles v infračerveném spektru, pomocí měřícího přístroje s bateriovým napájení. Součástí projektu je seznámení se z možnostmi ...
 • Parallelization and Optimization of Image Processing Applications 

  Šiška, Jakub
  This Bachelor's Thesis was performed during a study stay at the École Supérieure d'Ingénieurs en Électronique et Électrotechnique Paris, France. It proposes solution for speeding up image processing algorithm and its ...
 • Pracoviště termovize 

  Zeman, Martin
  Práce obsahuje přehled fyzikálních vlastností, týkajících se termovize a snímání infračerveného záření a podrobného popisu měřicí soustavy. Dále jsou zmíněny konkrétní příklady použití termovize v praxi. V druhé části práce ...
 • Přesnost bezdotykového měření teploty 

  Horák, Ladislav
  Diplomová práce je zaměřena na vliv správného nastavení parametru emisivity, který je závislý na teplotě, vlnové délce a dalších vlivech okolního prostředí. Pro zkoumání parametru byl pořízen infračervený (IR) bezdotykový ...
 • Řídicí jednotka pro robotický vysavač 

  Matějů, Jan
  Předkládaná práce se zabývá v úvodní části zpracováním rešerše na téma robotické vysávání a zhodnocení výrobků v této rešerši. Hlavním zaměřením práce je návrh veškeré potřebné řídicí elektroniky a návrh desky plošných ...
 • Studium odrazivosti povrchů 

  Kumpán, Vítězslav
  Bakalářská práce rozebírá problematiku základních vlastností světla a jeho šíření v prostoru. Zabývá se pojmy jako je odrazivost a poměrná odrazivost povrchů. Objasňuje také působení světla různých vlnových délek na člověka. ...
 • Výběr vhodných výcvikových tratí pro ATO (PPL, CPL, IR) 

  Křipský, Filip
  Hlavním cílem této bakalářské práce je sestavení přehledu konkrétních a v praxi aplikovatelných výcvikových tratí, začínajících z Letiště Brno-Tuřany (ICAO kód letiště: LKTB), v jednotlivých fázích pilotního výcviku (PPL(A), ...
 • Zvýšení výtěžnosti BGA opravárenského procesu 

  Janíček, Martin
  Předkládaná práce se zabývá možnostmi zvýšení výtěžnosti BGA opravárenského procesu v prostředí reálné výroby. Nejprve je zde uvedena základní problematika, její pojmy, problémy a možnosti. Dále se zabývá technologickými ...