Now showing items 1-10 of 10

 • Elektrické a mechanické vlastnosti EC motorů 

  Pleva, Martin
  Tato práce se zabývá elektrickými a mechanickými vlastnostmi elektronicky komutovaných motorů. Popisuje konstrukci motoru, srovnání s dalšími typy motorů, řízení proudů ve statoru, rovnice popisující chování motoru, využití ...
 • IRC robot 

  Rapavý, Martin
  Náplní téhle bakalářské práce je analýza aplikačního protokolu IRC, hlavně jeho klientské částí a možností použití. Práce podáva ucelený přehled funkcí IRC robotů a seznam ich jejich současných implementací. Poslední ...
 • Kryptovirologie a budoucnost malware 

  Prchal, Josef
  Malware je spojený s informační technikou. Oboje se ovlivňuje navzájem. Cílem této práce je přiblížit různé typy těchto programů, stručně popsat historii a vývoj. Nastínit hlavní trendy v této oblasti a pokusit se předpovědět, ...
 • Moderní metody regulace otopných soustav 

  Machala, Martin
  Předmětem práce jsou moderní metody regulace otopných soustav. Jsou vysvětleny základní principy regulace a zmapovány metody regulace zdrojů a spotřebičů tepla. Je navržena otopná soustava rodinného domku se dvěma variantami ...
 • Moderní metody regulace vytápění pro rodinné domy 

  Bartusek, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o moderních způsobech regulace ve vytápění se zaměřením především na vytápění teplovodní, které má v dnešní době stále nejrozšířenější zastoupení. Cílem této práce je popsat jednotlivé metody ...
 • Modul pro řízení DC motorů 

  Fojt, Bohumil
  Předmětem této diplomové práce je polohové řízení stejnosměrného motoru s vlastní navrženou elektronikou. Hlavním cílem diplomové práce bylo seznámit se s principem řízení stejnosměrných motorů. Dalším cílem bylo seznámení ...
 • Modul pro zpracování signálů z inkrementálního rotačního snímače 

  Pavláček, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro zpracováním signálu z inkrementálního rotačního snímače Realizace modulu je rozdělena na dvě části. V první je návrh hardwaru a jeho sestavení, v druhé potom ...
 • Optimalizace síťových úloh 

  Dražil, Jan
  V dnešní době, kdy se blížíme k úplnému vyčerpání veřejných IPv4 adres, se spoléháme na techniky, které kompletní vyčerpání alespoň oddálí. Jednou z těchto technik je překlad síťových adres. Internetoví poskytovatelé ...
 • Řídicí jednotka pro IRC systém 

  Mališ, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému pro regulaci teploty v rodinném domě. Systém je navržen pro individuální vytápění jednotlivých místností a skládá se z jedné řídicí jednotky a několika termostatických ...
 • Tvorba metadat při odposlechu komunikace v realném čase 

  Bárta, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá zákonnými odposlechy protokolů pro komunikaci v reálném čase a následným vytvářením metainformací (zprávy IRI) ze zachycené komunikace. Práce se podrobněji zabývá protokoly XMPP, IRC a OSCAR. ...