Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba metadat při odposlechu komunikace v realném čase 

    Bárta, Stanislav
    Tato bakalářská práce se zabývá zákonnými odposlechy protokolů pro komunikaci v reálném čase a následným vytvářením metainformací (zprávy IRI) ze zachycené komunikace. Práce se podrobněji zabývá protokoly XMPP, IRC a OSCAR. ...