Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce identity na různých vrstvách architektury TCP/IP 

    Holkovič, Martin
    Tato práce se zabývá detekcí identity uživatelů v rámci počítačových sítí na různých vrstvách architektury TCP/IP. Tyto identity jsou zjišťovány z protokolů běžících na příslušných vrstvách dané architektury. Z hlediska ...