Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace informačního systému do vybrané a.s. 

    Nováková, Kamila
    Cílem této bakalářské práce je představení a analýza procesu zavádění nového informačního systému do podmínek vybrané společnosti. Na základě detailní analýzy budou předloženy závěry a doporučení pro vedení společnosti. ...
  • Informační systém internetového obchodu 

    Přívara, Tomáš
    Předmětem bakalářské práce „Informační systém internetového obchodu“ je analýza trhu informačních systémů a zavádění nového informačního systému. Dobrý informační systém je velice důležitý pro řízení a provoz celého podniku, ...