Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh dílčí části informačního systému 

    Kubáni, Tomáš
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom informačného systému malého podniku. Cieľom je analýza súčasného stavu podniku a jeho informačného systému. Na základe analýzy sú odhalené slabé miesta súčasného systému, podchytené ...