Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení šaržového procesu na bázi receptur v jazyce SCL 

    Vondráček, Jiří
    Diplomová práce je zaměřena na řízení šaržových procesů na bázi receptur. Jejím cílem je vytvořit filozofii řízení vsádkových procesů s využitím programovacích jazyků SCL a CFC. V teoretické části je stručně popsána ...
  • Virtual Batch Manufacturing 

    Benešl, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    This paper describes a possible way to create digital twin of a batch production process. This virtual model of the batch system can be used for testing ISA-88 and ISA-95 with a virtual or real PLC without real system. ...