Now showing items 1-19 of 19

 • Aeroplane model control using ISM 433 band 

  Juráň, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this work was to design multifunctional pair of devices for wireless transmission. Next goal was to use it to create RC model from hand launch glider to demonstrate wide possibilities of the developed system.
 • Bezdrátová měření pro diagnostiku v dopravě 

  Tylich, Ladislav
  Cílem tohoto projektu je seznámit se se standardy bezdrátových sítí na krátké vzdálenosti a vytvoření přehledu dostupných rádií v pásmu (300-1000)MHz a jejich srovnání. K vybranému rádiovému modulu je vytvořena programová ...
 • Bezdrátová senzorická síť pro sušárnu chmele 

  Čapek, Lukáš
  Cílem práce je vytvořit bezdrátovou senzorickou síť pro měření teploty a relativní vlhkosti pro sušárnu chmele. Zařízení slouží k monitorování těchto veličin, skládá se z několika senzorových jednotek a jedné zobrazovací. ...
 • Bezdrátová senzorová síť 

  Beneš, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací sítě bezdrátových senzorů teploty splňující požadavky na sítě typu multi-hop. To znamená, že pokud nebude pro čidlo řídící jednotka v dosahu, budou informaci o změřené teplotě ...
 • Bezdrátová senzorová síť 

  Beneš, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací sítě bezdrátových senzorů teploty splňující požadavky na sítě typu multi-hop. To znamená, že pokud nebude pro čidlo řídící jednotka v dosahu, budou informaci o změřené teplotě ...
 • Bezdrátové řízení osvětlení 

  Pilmajer, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení osvětlovací techniky pomocí bezdrátové technologie. V práci je zahrnut popis současných možností řízení světelné techniky, dále jsou popsány metody přenosu digitálního signálu ...
 • Bezdrátové teplotní čidlo s indikací vysoké teploty 

  Dvořák, Petr
  Práce se zabývá návrhem bezdrátového teplotního čidla při vysoké teplotě. Rozebírá různé varianty teplotních čidel. Dále práce popisuje bezlicenční frekvenční pásma (ISM), ve kterých bude možno komunikovat bezdrátovými ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Čapek, Lukáš
  Cílem práce je zabezpečit objekt např. kolo, kočárek, zboží. Zabezpečovací zařízení se skládá ze senzorové a uživatelské jednotky, pageru. Obě jednotky jsou osazeny tranceiverem, který pracuje v ISM pásmu, a neustále mezi ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Gargulák, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh, konstrukce a naprogramovaní bezdrátového zabezpečovacího zařízení. Toto bezdrátové zabezpečovací zařízení se skládá ze dvou jednotek. Osobní jednotky a senzorové jednotky. Je zde ...
 • Bezdrátový přenos letových údajů z letounu na krátkou vzdálenost 

  Kučera, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovým přenosem letových dat z letounu na pozemní stanici. Jedná se o data odesílaná z akrobatického letadla během závodů, konkrétně o GPS pozici a data ze senzorů akcelerace a sklonu ...
 • Bezdrátový přenos v pásmu ISM 

  Juráň, Jeroným
  Práce shrnuje základní možnosti komunikace v pásmech ISM. Dále zahrnuje výtažek z vyhlášky ČTÚ vymezující provoz v pásmech ISM. Hlavním obsahem je stručný popis funkcí zvoleného vysílacího a přijímacího modulu. Hlavním ...
 • A Compact Multiband Multimode Antenna Employing Defected Ground Structure 

  Acharjee, J.; Kumar, R. L.; Mandal, K.; Mandal, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-12)
  An analysis of shorting pin loaded compact triple-band antenna with triple-mode characteristics is carried out in this paper. The antenna structure is designed with a rectangular patch loaded with open edge slots to excite ...
 • Lokalizace zařízení pomocí BLE rámců 

  Tsevelnyam, Amgalanbayar
  Diplomová práce se zabývá lokalizací objektů nebo osob uvnitř budovy tzv. indoor lokalizace pomocí Bluetooth Low Energy. Výstupem práce je zjištění přesnosti lokalizační metody Jedna nejbližší zóna na hustotě lokalizační ...
 • Měření vlivu provozu v ISM pásmech na kvalitu Bluetooth přenosů 

  Tsevelnyam, Amgalanbayar
  Bakalářská práce se zabývá bezdrátovou technologií Bluetooth, přenosem dat pomocí této technologie a propustností dat dvou režimů protokolu L2CAP. Výstupem práce je program, který dokáže realizovat přenos dat pomocí protokolu ...
 • Miniaturní antény pro mobilní komunikace 

  Kounek, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami zmenšování rozměrů planárních antén, při současném zachování důležitých parametrů pro použití v mobilních komunikacích. V simulátoru IE3D byla navržena anténa, pracující v pásmu ...
 • Obousměrný přenos digitalizovaného hlasu s mikrokontrolérem 

  Kapitančik, Maroš
  Cieľom práce je zoznámenie sa s digitalizovaním prenosu reči s obmedzením dátovým tokom a vytvorenie zariadenia, komunikujúceho na tejto úrovni. Teoretická časť popisuje princíp vzniku zvuku, vnímanie zvuku a problematiku ...
 • Planar Tri-Band Antenna Design 

  Pokorny, M.; Horak, J.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-04)
  The paper briefly uncovers techniques used for a design of compact planar antennas in order to achieve the wideband and the multi-band capability. The main topic is aimed to the multi-objective optimization using genetic ...
 • Systém sledování stavu konstrukcí z inteligentního betonu 

  Brouček, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového systému, který umožní přenos naměřených dat ze senzorů inteligentního betonu. Data jsou přenášena z měřících bodů do sběrné jednotky, ukládána a následně jsou posílána dál, na ...
 • Zařízení pro monitorování teploty a vlhkosti s bezdrátovým přenosem dat 

  Horváth, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom zariadenia na monitorovanie teploty a vlhkosti. V prvej časti práce sú vysvetlené základné pojmy, význam kľúčových veličín a popísané na trhu ponúkané riešenia. Následne sa práca venuje ...