Now showing items 1-2 of 2

  • Environmentální řízení podniku 

    Horčičková, Nikola
    Diplomová práca sa venuje téme environmentálneho riadenia konkrétneho podniku. Popisuje dostupné environmentálne nástroje využívané v podniku. Analytická časť je previazaná s teoretickou. Podnik je hodnotený ako jednotlivec, ...
  • Sledování environmentálních nákladů na životní prostředí v podniku 

    Cimbalníková, Eva
    Bakalářská práce se zabývá problematikou environmentálního řízení podniku,jeho nástroji, především sledováním nákladů na životní prostředí. Jednak budou tyto náklady v práci definovány, také bude vymezen význam propojení ...