Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace systému jakosti v obchodní firmě s chemickými látkami 

  Pavlovičová, Adriána
  Diplomová práca definuje systém manažérstva kvality a environmentu, ich aplikácie, tak ako sú požadované normami. Pre bližšie špecifikovanú slovenskú obchodnú spoločnosť sú vypracované dokumenty týchto manažérskych systémov, ...
 • Návrh a budování environmentálního managementu 

  Kacálek, Petr
  Předmětem diplomové práce „Návrh a budování environmentálního managementu“ je rozbor významu systémů environmentálního managementu, popis nástrojů implementace EMS a stylu zavádění ve firmě TTK CZ s.r.o. První část je ...
 • Návrh části IS pro podporu firemních procesů 

  Brounek, Radim
  Tato bakalářská práce je zaměřená na tvorbu dynamických webových stránek a online evidenci dokumentů. Zadání vychází z požadavku společnosti Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o. Evidence dokumentů je určena pro sdílení soukromých ...
 • Využití norem ISO v konkrétním podniku 

  Kejduš, Petr
  Předmětem této práce je využití norem ISO ve společnosti OK Mont, spol. s r.o., konkrétně systému EMS jako jedné z dobrovolných aktivit organizace k ochraně životního prostředí. V praktické části jsou definovány a srovnány ...
 • Využití systému environmentálního managementu v Siemens Electric s.r.o. 

  Pavláková Dočekalová, Marie
  Bakalářská práce pojednává o využití systému environmentálního managementu ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. Obsahuje návrh na zavedení sledování nákladů vydávaných na ochranu životního prostředí, tak aby jej ...
 • Zavedení environmentálního managementu do podniku 

  Petrásková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá implementací systému environmentálního managementu v konkrétním podniku. Porovnává zavedení tohoto systému v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001. V teoretické části je definován samotný ...