Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza výkonnosti systému managementu 

  Kaizar, Libor
  V této diplomové práci je popsána analýza výkonnosti systémů managementu. Jde hlavně o systémy managementu kvality a environmentu. Je v ní popsán průběh interního auditu ve vybrané společnosti.
 • Aplikace modelu Excelence v podniku 

  Vatalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení jakosti ve firmě Continental Barum s.r.o., která působí v oblasti výroby pneumatik. Po zhodnocení současného stavu je ve firmě aplikována metoda EFQM, která ukázala na nedostatky ...
 • Certifikace Metrologické laboratoře 

  Krbušková, Julie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou certifikace Metrologické laboratoře. Jsou zde rozebrané jednotlivé ISO normy (9000, 9001, 9004, 19011) potřebné pro certifikaci firmy. Dále je v této práci zpracovaná příručka ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Holubová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu řízení jakosti ve společnosti LABARA, s.r.o. Je zde popsána metodika jakosti obecně a v souvislosti se spokojeností zákazníků, která je předmětem teoretické části této práce. Praktická ...
 • Řízení excelence v malé firmě 

  Chamrádová, Radka
  Diplomová práce řeší problematiku řízení excelence ve společnosti ORKÁN plus, s.r.o., která působí v oblasti poskytování služeb vedení účetnictví, daňového poradenství a souvisejících služeb. Na základě zjištěných skutečností ...
 • Systém jakosti a jeho aplikace v environmentální analýze 

  Holoubek, Vladimír
  Diplomová práce je teoretického charakteru. V první části práce je zpracována příručka jakosti pro fiktivní, malou laboratoř zabývající se environmentální analýzou a odběrem vzorků půdy. Příručka je zpracovaná podle normy ...
 • Systém jakosti a možnosti jeho aplikace v oblasti ochrany obyvatelstva 

  Kulíšek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování příručky jakosti dle norem ISO 9000 a 14000. Je vytvořena pro konkrétní pracoviště ochrany obyvatelstva, ale zároveň tak, aby se dala použít na jakoukoliv výjezdovou jednotku ...
 • Systém jakosti v metrologické laboratoři 

  Bílý, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem managementu jakosti Metrologické laboratoře. Jsou zde rozebrané jednotlivé ISO normy, mezinárodní organizace. Dále zde zpracovávám činnosti metrologické laboratoře, jako pracovní ...
 • Vypracování příručky jakosti pro hydrochemické laboratoře 

  Hrubá, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování příručky jakosti pro hydrochemickou laboratoř tak, aby odpovídala normám ISO 9000 a 16000. Příručka jakosti popisuje principy, zásady a postupy pro práci běžných auditovaných a ...
 • Zpracování příručky jakosti pro akreditované laboratoře 

  Žůrová, Vladislava
  V souladu s ISO normami je zpracována příručka jakosti pro akreditované laboratoře pracující v oblasti Ministerstva zdravotnictví ČR. Součástí této příručky jsou i standardní operační postupy (SOP) pro jednotlivé metody v ...