Now showing items 1-1 of 1

  • Přerušení konstrukčních tepelných mostů 

    Tůma, Pavel
    Práce řeší způsoby přerušení tepelných mostů u převislých betonových konstrukcí, převážně je řešeno použití ISO-nosníků. V první části se nachází výčet výrobců dodávající základní balkónové prvky na český trh, srovnání ...