Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh managementu bezpečnosti informací v malém účetním podniku 

  Krčmář, Josef
  Tato diplomová práce navrhuje implementaci systému řízení bezpečnosti informací do reálného podniku zpracovávajícího účetnictví. V první části jsou popsána teoretická východiska. Na jejímž základě, bude provedena analýza ...
 • Zavedení ISMS v podniku 

  Pawlik, Jan
  Diplomová práce se věnuje implementaci systému řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27 001 v reálném prostředí malé obchodní společnosti. V první části práce jsou přiblížena teoretická východiska z oblasti ...
 • Zavedení managementu informační bezpečnosti v podniku 

  Veselý, Marek
  Diplomová práce se věnuje zavedení managementu informační bezpečnosti v reálném prostředí podniku dle normy ČSN ISO/IEC 27 001. První část pokrývá teoretická východiska z oblasti bezpečnosti informací, druhá část obsahuje ...