Now showing items 1-20 of 21

 • GAP analýza systému řízení bezpečnosti informací 

  Konečný, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na GAP analýzu systému řízení bezpečnosti informací. Práce se skládá z teoretické, analytické a praktické části. První část pojednává o teoretických východiscích problematiky informační a ...
 • Klasifikace dokumentů pomocí analýzy obsahu 

  Borčík, Filip
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou dokumentov podľa rodiny štandardov ISO/IEC 27000. Poukazuje na potrebu, ale aj problémy klasifikovania v korporátnom prostredí. Práca taktiež implementuje systém pre klasifikáciu dokumentov ...
 • Management informační bezpečnosti v podniku 

  Kalabis, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zavedení systému řízení bezpečnosti informací v určitém podniku podle souboru norem ISO/IEC 27000. Nejprve byl teoreticky popsán systém řízení bezpečnosti informací a byly vysvětleny ...
 • Nástroj pro bezpečnostní audit OS Linux/Unix/AIX 

  Koppon, Martin
  Predmetom tejto bakalárskej práce je problematika automatizovaného testovania operačných systémov Linux, Solaris a AIX v kontexte bezpečnostného konfiguračného auditu, vzhľadom na platné normy a zavedené štandardy. Bakalárska ...
 • Návrh bezpečnostních opatření v souladu s ISMS pro zdravotnické zařízení 

  Valášková, Martina
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom bezpečnostných opatrení, ktoré sú v súlade so systémom riadenia informačnej bezpečnosti a keďže sa jedná o zdravotnícke zariadenie, rovnako aj s normami platnými pre prvok kritickej ...
 • Návrh doporučených postupů pro zajištění informační bezpečnosti v malých zdravotnických zařízeních 

  Fábryová, Bianka
  Cieľom tejto práce je návrh odporúčaných postupov informačnej bezpečnosti so zameraním na malé zdravotnícke zariadenia a ochranu dát pacientov. Úvodná časť práce sa sústredí na zhrnutie teoretických východísk z oblasti ...
 • Návrh ISMS v průmyslovém prostředí 

  Kuchařík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh síťové infrastruktury a zavedení systému řízení bezpečnosti informací v průmyslovém prostředí. V úvodu je práce zaměřena na teoretické poznatky z bezpečnosti informací, kde popisuje ...
 • Návrh metodiky bezpečnosti informací v podniku provozující elektronický obchod 

  Mráčková, Kateřina
  Práce se zabývá bezpečnostní analýzou provozovny prodávající zboží přímo v prodejně a formou elektronického obchodu. Jsou identifikována aktiva a hrozby na ně působící, zpracována analýza rizik a vybrána opatření, která ...
 • Návrh metodiky pro příručku ISMS a opatření aplikované na vybrané oblasti 

  Nemec, Tomáš
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh metodiky pre vytvorenie bezpečnostnej príručky ISMS. Realizácia návrhu je podložená teoretickými poznatkami v úvodnej časti tejto práce. Praktické spracovanie návrhu metodiky je ...
 • Návrh metodiky pro zavedení ISMS 

  Dokoupil, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro zavedení ISMS, tedy systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System). V teoretické části jsou popsány základní principy a postupy při zpracování ...
 • Návrh průmyslového řešení ISMS 

  Havlík, Michal
  Práce se zabývá návrhem průmyslového řešení ISMS především síťové infrastruktury. V úvodu jsou uvedena teoretická východiska práce. Dále analýza současné situace v podniku a její zhodnocení. Následně samotný návrh řešení, ...
 • Návrh přístupového systému jako součást řešení fyzické bezpečnosti 

  Dohnal, Matěj
  Tato diplomová práce pracovává návrh přístupového systému jako součásti řešení fyzické bezpečnosti pro energetickou společnost v České republice. Přístupový systém je navržen tak, aby vyhověl všem zákonným požadavkům, a ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření na základě ISMS pro malý podnik 

  Tomko, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou zavedenia bezpečnostných opatrení v súlade s ISMS pre malú spoločnosť. Hlavnou náplňou diplomovej práce bude návrh zavedenia bezpečnostných opatrení v spoločnosti. Riešenie návrhu ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření podle ISMS ve společnosti vyvíjející finanční aplikaci. 

  Bukovský, Luděk
  Cílem této diplomové práce je návrh zavedení bezpečnostních opatření do společnosti vyvíjející finanční aplikaci zaměřenou převážně na švýcarský trh. Tato opatření vycházejí z analýzy současného stavu bezpečnosti ve ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření v souladu s ISMS pro obchodní společnost 

  Dočekal, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast bezpečnostních opatření v souladu se systémem řízení bezpečnosti informací. Představuje základní teoretická východiska problematiky informační a kybernetické bezpečnosti a popisuje ...
 • Návrh zavedení ISMS ve firmě 

  Trunkát, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh zavedení managementu bezpečnosti informací ve firmě. Seznamuje se základními pojmy z oblasti bezpečnosti informací a obsahuje obecné postupy systému řízení informační bezpečností. V ...
 • Porovnání výuky informační a kybernetické bezpečnosti v České republice a Jižní Koreji s návrhy na zlepšení 

  Šisler, Marcel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení současného stavu výuky informační a kybernetické bezpečnosti v České republice. Tyto návrhy pramení ze srovnání výuky na Vysokém učení technickém v Brně - Fakultě podnikatelské ...
 • Zavedení bezpečnostních opatření dle ISMS pro základní školu 

  Pexa, Marek
  Diplomová práce se zabývá zavedením bezpečnostních opatření pro základní školu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části diplomové práce jsou zpracovány základní teoretické pojmy z oblasti informační bezpečnosti ...
 • Zavedení managementu bezpečnosti ICT na střední škole 

  Matusík, Jan
  Obsahem této bakalářské práce je návrh zavedení managementu bezpečnosti ICT na konkrétní střední škole v Moravskoslezském kraji. Úvodní část popisuje objekt školy a dosavadní management bezpečnosti. V praktické části této ...
 • Zavedení managementu bezpečnosti ICT na základní škole 

  Matusík, Jan
  Obsahem této diplomové práce je návrh zavedení managementu bezpečnosti ICT na konkrétní základní škole. Úvodní část popisuje objekt školy, její vybavení a dosavadní management bezpečnosti. V praktické části jsou diskutovány ...