Now showing items 1-11 of 11

 • Bezpečnost mobilních zařízení v malé společnosti 

  Válka, Radek
  V průběhu práce je vytvořena analýza problematiky bezpečnosti s užíváním mobilních zařízení v malé společnosti. Na základě této analýzy jsou zjištěna rizika, která by mohla mít dopad na bezpečnost informací společnosti z ...
 • Budování bezpečnostního povědomí na střední a vyšší odborné škole 

  Kornelly, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zavedením ISMS na konkrétní střední škole. Cílem práce je poskytnutí vlastních doporučení a návrhů na zlepšení současné situace. Úvodní část vysvětluje základní jednotlivé pojmy ...
 • Informační bezpečnost jako ukazatel výkonnosti podniku 

  Gancarčik, Rastislav
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh metodického postupu pre hodnotenie výkonnosti podniku z pohľadu informačnej bezpečnosti, pričom táto výkonnosť sa posudzuje na základe splnenia noriem ISO/IEC 27001:2013, zákona č. ...
 • Informační bezpečnost v malém podniku 

  Priesnitz, Pavel
  Cílem této diplomové práce je popis zavedení systému bezpečnosti informací do specifického malého podniku. Teoretická část práce shrnuje poznatky a informace o normách a metodikách, vztahujících se k tématu. Analytická ...
 • Klasifikace dokumentů pomocí analýzy obsahu 

  Borčík, Filip
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou dokumentov podľa rodiny štandardov ISO/IEC 27000. Poukazuje na potrebu, ale aj problémy klasifikovania v korporátnom prostredí. Práca taktiež implementuje systém pre klasifikáciu dokumentov ...
 • Návrh metodiky pro příručku ISMS a opatření aplikované na vybrané oblasti 

  Nemec, Tomáš
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh metodiky pre vytvorenie bezpečnostnej príručky ISMS. Realizácia návrhu je podložená teoretickými poznatkami v úvodnej časti tejto práce. Praktické spracovanie návrhu metodiky je ...
 • Návrh na zavedení nutných oblastí ISMS na základní škole 

  Kryštof, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou informační bezpečnosti na konkrétní základní škole. V první a druhé části práce je snahou autora poskytnout čtenáři základní teoretická východiska o problematice ISMS a získat ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření v souladu s ISMS pro společnost 

  Vyhňák, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem zavedení bezpečnostních opatření v souladu se systémem řízení informační bezpečnosti pro společnost. V první části práce jsou definována teoretická východiska. V další části je představena ...
 • Návrh zavedení bezpečnostních opatření ve společnosti vyvíjející software 

  Štěpánek, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh zavedení bezpečnostních opatření ve společnosti vyvíjející software. V teoretické části jsou definovány vybrané pojmy v oblasti informační bezpečnosti. Analytická část řeší analýzu a ...
 • Zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti v malom podniku 

  Altamirano, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a zavedením systému riadenia bezpečnosti informácií v podniku, metrikami pre meranie účinnosti zavedeného systému a to podľa medzinárodných noriem rady ISO/IEC 2700x. Práca rieši aj ...
 • Zavedení ISMS pro základní školu 

  Hensl, Marek
  Diplomová práce se zabývá problematikou, analýzou a návrhem systému řízení bezpečnosti informací na základní škole. Práce vychází z dlouhodobé zkušenosti se školou a z komunikace s představiteli školy. V práci jsou popsány ...