Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace objasňující základy fungování komunikačních protokolů 

  Marcin, Michal
  Cieľom diplomovej práce bolo naštudovať problematiku komunikačných protokolov a viacerých režimov prenosu, ako aj mechanizmov ARQ (Automatic Repeat Request). Následne navrhnúť a popísať jednotlivé scenáre pre ich simuláciu. ...
 • Clusterové řešení OpenVPN pro bezvýpadkový provoz 

  Dokoupil, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti běhu OpenVPN v clusteru a takové řešení implementovat. Nejprve se zabývá analýzou stávajících technologií, možnostmi přístupu k této problematice. Následně je pak rozvedeno ...
 • Laboratorní úlohy pro výuku síťových technologií 

  Kapusta, Martin
  Cieľom diplomovej práce je vybrať simulačné prostredie pre tvorbu laboratórnych úloh zameraných na výuku sieťových technológií. V teoretickej časti práce sú rozobraté základy sieťovej komunikácie, adresovanie, vrstvové ...
 • Most Ethernet-IEEE802.15.4 

  Růžička, Tomáš
  Předkládaná práce obsahuje teoretické informace o síťových protokolech Ethernet (TCP/IP) a IEEE 802.15.4. Práce dále obsahuje návrh převodníku realizovaného za pomoci vývojového kitu RCM 3365 od firmy Rabbit Semiconductor. ...
 • Most Ethernet-IEEE802.15.4 

  Růžička, Tomáš
  V této práci se zabývám převodníkem, který má sloužit jak most mezi dvěma protokoly. Těmi protokoly je Ethernet a bezdrátový protokol IEEE 802.15.4. Bezdrátovou část této práce jsem ovšem nasimuloval pomocí sériové linky ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinný dům 

  Kuchařík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro rodinný dům. Hlavní náplní práce bude návrh na nově vybudovanou počítačovou síť na základě požadavků majitele. Pokusí se najít nejlepší řešení pro zpracování sítě ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Dykast, Lukáš
  Hlavním cílem této práce je navrhnout funkční a kvalitní počítačovou síť malé firmy na základě provedené analýzy současného stavu objektu a stávající počítačové sítě, analýzy současného stavu software a hardware firmy a ...
 • Optimalizace přepínače v konvergované síti 

  Švec, Adam
  Práce Optimalizace přepínače v konvergované síti pojednává o principech a činnosti o roli přepínače - ethernetového switche v síti. Popisuje rozdíly mezi přepínačem a rozbočovačem v síti a dopady na velikost kolizní domény. ...
 • Převodník USB joysticku na ethernetové rozhraní pro řízení robotu 

  Šutera, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí převodníku USB joysticku na Ethernetové rozhraní. V první části jsou teoreticky rozebrány oba protokoly použité pro převodník. Následuje rozbor současných mikroprocesorů na ...
 • Síťová vrstva TCP/IP pro FPGA 

  Kekely, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a hardvérovou implementací síťové komunikace s využitím síťových protokolú TCP a IP. Cílem práce je navrhnout a implementovat jednotku schopnou takové komunikace s využitím výše uvedených ...
 • Systém pro uživatelem řízené QoS 

  Plchot, Oldřich
  Tento diplomový projekt se zabývá možnostmi operačního systému GNU/Linux v oblasti zajištění kvality poskytovaných síťových služeb. Práce porovnává a hodnotí prostředky k zajištění kvality služeb dostupné v operačním  ...
 • Vzdálené monitorování objektu 

  Šorčík, Ladislav
  Cílem práce bylo navrhnout a realizovat autonomní systém, který bude schopen vzdáleně monitorovat objekt a odesílat data přes rozhraní Ethernet. Konkrétně se bude jednat o monitorování teploty a stavu magnetického kontaktu. ...