Now showing items 1-18 of 18

 • Bezpečnost mobilních zařízení v malé společnosti 

  Válka, Radek
  V průběhu práce je vytvořena analýza problematiky bezpečnosti s užíváním mobilních zařízení v malé společnosti. Na základě této analýzy jsou zjištěna rizika, která by mohla mít dopad na bezpečnost informací společnosti z ...
 • Marketingové strategie globálních IT korporací 

  Mikula, Štefan
  Predmetom diplomovej práce je popis a analýza marketingových stratégií vybraných nadnárodných spoločností pôsobiacich v informačných technológiách. Teoretická časť pojednáva o jednotlivých marketingových stratégiách firiem, ...
 • Marketingovo-produktová strategie společnosti Mediahost na domácím trhu 

  Šiška, Jakub
  Tato diplomová práce navrhuje marketingovou strategii pro firmu Mediahost podnikající v oboru hostingových služeb. Strategie je zaměřená na slovenský, tedy pro společnost domácí trh. Strategie je podložená příslušnou ...
 • Návrh e-shopu z oblasti stavebnictví se zaměřením na distribuci 

  Bačík, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh e-shopu z oblasti stavebníctva , ktorý sa zaoberá predajom a distribúciou stavebných hmôt a pracovnej techniky. Práca bude obsahovať distribučný, časový a finančný návrh plánu. V práci ...
 • Návrh IT podpory managementu stížností ve vazbě na procesy 

  Barva, Milan
  Cílem mé bakalářská práce je návrh realizace efektivního řízení řešení managementu stížností za podpory informačních technologií. Práce analyzuje současný stav a zabývá se možností optimálního řešení za použití současných ...
 • Návrh na optimalizaci současného stavu projektového managementu vybraného startupu a koncepce pro jeho budoucí rozvoj 

  Kotková, Diana
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhů optimalizace současného stavu projektového managementu vybraného startupu, které povedou ke zvýšení úspěšnosti projektů. Dále se diplomová práce zabývá návrhem koncepce ...
 • Návrh na řešení dopadů evropské legislativy na procesy obsluhy zákazníků. 

  Barva, Milan
  Předmětem diplomové práce je popsat, analyzovat a kvantifikovat dopady evropské legislativy na řešení informační podpory, vybrané procesy a navrhnout opatření pro jejich zvládnutí. Práce analyzuje současný stav a zabývá ...
 • Návrh podnikatelského záměru – Turistický a kulturní portál 

  Ferencz, Erik
  Podnikatežský návrh a podnikatežský plán sú dôležitou a neoddelitežnou súčasťou pre manažovanie a plánovanie vývoja podniku, prezentáciu budúcich ciežov a vízie firmy. Moja diplomová práca sa zameriava práve na využitie ...
 • Návrh strategie firmy 

  Dubnický, Peter
  Podnikání v oboru IT se za poslední léta poměrně výrazně mění. Společnost M Computers s.r.o., podnikající převážně v oblasti prodeje hardware dnes stojí před rozhodnutím, jak na dané změny reagovat a zvýšit tak svou ...
 • Návrh změn v konceptu motivačního systému v IT firmě. 

  Jalakša, Filip
  Bakalárska práca popisuje a analyzuje motivačný systém vo firme Anasoft APR, s.r.o. V teoretickej časti sa venuje popisu motivácie a pojmov úzko vplývajúcich na motivačný systém. Obsahuje analytickú časť, kde sa sústredí ...
 • Permanentní skleněný strop? Pozice žen v oblasti ICT 

  Sobina, Anastasiia
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat postavení žen v sektoru informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Práce analyzuje nízké zastoupení žen v profesích ICT a v ICT firmách. Dále se zabývá hypotézou o ...
 • Podnikatelský záměr 

  Carbol, Jaroslav
  Obsahem této diplomové práce je vytvoření internetového informačního portálu a popis činností s tím spojených. Je zde analyzováno tržní prostředí a konkurence. Práce popisuje přesné postupy pro tvorbu internetového ...
 • Podnikatelský záměr 

  Carbol, Jaroslav
  Obsahem této bakalářské práce je problematika založení společnosti a všech činností s tím spojených. Je zde analyzováno tržní prostředí a konkurence. Práce popisuje přesné postupy při založení počítačové firmy.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Martin, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému malé společnosti a formuluje doporučení na jeho zlepšení. V teoretické části je uvedena rešerše aktuální literatury zabývající se problematikou hodnocení ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kováč, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením informačního systému pro střední školy pomocí vybraných metod. Předkládá návrh řešení s ohledem bezpečnost, spolehlivost, funkčnost a finanční stránku celého systému. Výsledný ...
 • Virtualizace a optimalizace IT v produkční společnosti 

  Popelka, David
  Diplomová práce se zabývá implementací virtualizace serverů ve společnosti Entity production, s.r.o., která je svou velikostí malá firma, ale pro svůj běžný provoz potřebuje moderní IT technologie. Práce ukazuje, jak využít ...
 • Vliv angličtiny na české odborné texty v elektroinženýrství a informatice 

  Vojíř, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu angličtiny na české odborné elektroinženýrské a IT texty. Rozebírá a analyzuje globalizaci angličtiny, její rozšíření ve světě a také její vliv na společnost jako takovou. V závěru ...
 • Využití IT pro podporu firemních procesů 

  Dragula, Peter
  Oblasť malého a stredného podnikania je dôležitou sférou, od ktorej si mnohí sžubujú zlepšenie hospodárskej situácie. Je to opodstatnená požiadavka, a ako sa ukazuje vo vyspelých ekonomikách, tento segment je dôležitou ...